PMS

Konkurs Wiedzy o Sejmie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odbył się w Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

26 czerwca 2019 r. w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej przy PMS odbył się konkurs Wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Tę uroczystość uświetnili swą obecnością Poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, Naczelnik Wydziału Komunikacji Wszechnicy Sejmowej Łucja Iwaniec, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Tomasz Jagodziński, Konsulowie RP w Grodnie Anna Pustuł i Andrzej Raczkowski oraz Prezes ZS „Polska Macierz Szkolna” Stanisław Sienkiewicz wraz z Małżonką.

Istotą i przesłaniem tego konkursu było propagowanie i pogłębianie wiedzy wśród młodych Polaków na Białorusi na temat Sejmu, jego organów i funkcji. W przedsięwzięciu wzięło udział około 150 uczniów. Najpierw wysłuchali oni wykładu i prezentacji przygotowanej przez Wszechnicę Sejmową RP, a potem odpowiedzieli na pytania quizu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez polski parlament.

Konkurs Wiedzy o Sejmie już odbył się we Lwowie na Ukrainie, w Wilnie na Litwie oraz w naszym liceum na Białorusi z czego jesteśmy bardzo dumni!!!

Serdecznie dziękujemy Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Baszkowi oraz dyrekcji Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu za tak piękną możliwość uczestnictwa naszej młodzieży w konkursie.

IMG_2717

IMG_2739

IMG_2738

IMG_2737

IMG_2736

IMG_2735

IMG_2734

IMG_2733

IMG_2732

IMG_2731

IMG_2728

IMG_2726

IMG_2725

IMG_2724

IMG_2722

IMG_2720

IMG_2718

IMG_2741

IMG_2742

IMG_2743

IMG_2744

IMG_2745

IMG_2746

IMG_2747

IMG_2748

IMG_2749

IMG_2750

IMG_2751

IMG_2752

IMG_2753 IMG_2754

IMG_2755

IMG_2756

IMG_2757

IMG_2759

IMG_2761

IMG_2763

IMG_2764

IMG_2765

IMG_2768

IMG_2769

IMG_2771

IMG_2772

IMG_2774

IMG_2775

IMG_2776

 

 

 

Helena Mielesz

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"