PMS

Konkurs Twórczości „Prawa natury” im. Ryszarda Kapuścińskiego

Polska Macierz Szkolna w Pińsku zaprasza do udziału w X Edycji Konkursu Twórczości „Prawa natury” im. Ryszarda Kapuścińskiego.
Regulamin konkursu
Do udziału w konkursie zapraszamy miłośników twórczości naszego wielkiego Rodaka- reportażysty, publicysty, poety i fotografa Ryszarda Kapuścińskiego.
Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie od 12 do 14 lat;
II kategoria – uczniowie od 15 do 17 lat;
III kategoria – młodzież od lat 18
Repertuar uczestników konkursu obejmuje utwór Kapuścińskiego (proza lub wiersz) w językach : polski, białoruski, rosyjski.
Czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
Konkurs odbędzie się 05.03.2016 r. o godzinie 12.00 w Polskiej Szkole Niedzielnej (Szkoła Podstawowa N12, ul. Szubitidze 26 w Pińsku).
Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać do 03.03.2016r
na adres: e-mail: jaruticz@tut.by
Zgłoszenie zawiera:
Imię, nazwisko………………………………………………………………….………………………
Wiek uczestnika……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania………………………………………………….………………………………
Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………….
Kategoria, w której występuje w konkursie…………………………………………………..
Repertuar (tytuł, w jakim języku)……………………………………………………………………..
Organizacja kierująca do udziału w konkursie ……………………………………………………

Helena Jaruticz

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"