PMS

KONKURS “TAKĄ FLAGĘ LUBIĘ I SZANUJĘ!”

Z okazji obchodów Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna ” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym pt. „ Taką flagę lubię i szanuję”

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o polskich symbolach narodowych, wzmocnienie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży

– promocja talentów artystycznych

-rozwijanie umiejętności fotograficznych

Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni niezależnie od wieku, pochodzenia i miejsca zamieszkania.

Warunkiem udziału w konkursie jest zrobienie fotografii z flagą Polski zarówno indywidualnej jak i fotografii zbiorowej: rodziny, przyjaciół, klasy, kolegów z pracy, znakomitych osób.

Udział w konkursie przewiduje wysłanie zgłoszenia, które zawiera imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz zdjęcia w formacie jpg lub pgn w pliku jako załącznik do wiadomości e-mail, wysłanej na adres: teresa.pms@interia.pl. do dnia 20.04.2019.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 fotografie konkursowe.

Wysłanie fotografii do udziału w konkursie automatycznie wiąże się ze zgodą autora fotografii do wykorzystania jej przez organizatorów w celach konkursowych. Fotografie konkursowe są własnością Organizatora konkursu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 2 maja 2019.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Macierzy Szkolnej: www.pmsgrodno.org

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Taką flagę lubię i szanuję!”

Imię………………………………………..

Nazwisko……………………………….

Data urodzenia………………………

Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel…………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………

20 marca 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"