PMS

KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA DLA BIAŁO-CZERWONEJ”

Zjednoczenie Społeczne ”Polska Macierz Szkolna” zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat do udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka dla Biało-Czerwonej”

Cele konkursu:

-upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez  Polskę

– upowszechnianie wiedzy o historii Polski i narodu polskiego, jego walki o wolność i niezależność

– rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczej aktywności dzieci

– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży

– rozwijanie wrażliwości estetycznej uczestników konkursu

Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I  kategoria – dzieci w wieku 6-9 lat

II kategoria- dzieci w wieku 10-13 lat

III kategoria-młodzież w wieku 14-16 lat.

Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę plastyczną- pocztówkę w formacie A5, treść  której przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii walki narodu polskiego o wolność i  niepodległość.

Do prac należy dołączyć metryczkę z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu i telefonu autora pracy.

Kryteria oceny prac:

  • estetyka pracy
  • zgodność z tematem
  • pomysłowość i oryginalność wykonania

Rozstrzygnięcie konkursu i informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Polskiej Macierzy Szkolnej.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace należy złożyć do Organizatorów konkursu: 230005, Grodno, ul. Horodniczańska 40, ZS ”Polska Macierz Szkolna”.

Termin składania prac upływa 30.10.2018.

Wszystkie prace uczestników konkursu zostaną wysłane do Domu Polonii w Warszawie, skąd trafią do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej.

28 września 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"