PMS

Konkurs PATRIA NOSTRA – zaproszenie dla polskiej młodzieży z Białorusi

Dla polskiej młodzieży z Białorusi termin ważnoci ZAPROSZENIA do udziału w konkursie historycznym Patria Nostra jest przedłużony do końca roku.

W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.

Proszę zapoznać się ze stroną internetową:

www.konkurs-patrianostra.pl

Autorzy najlepszych prac konkursowych zostaną zaproszeni do Polski na uroczystość gali finałowej oraz kilkudniową wycieczkę.

Więcej wiadomości otrzymasz tu:

PODSUMOWANIE REJESTRACJI

ZAPROSZENIE do konkursu Patria Nostra — 5 — dla szkół na wschodzie

 

 

23 grudnia 2017
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"