PMS

KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,MISTRZ ORTOGRAFII” W WILEJCE

W dniach 2-12 kwietnia uczniowie, którzy uczą się języka polskiego w szkołach, gimnazjum i szkółce parafialnej w Wilejce, uczestniczyli w tradycyjnym już Konkursie Ortograficznym ,,Mistrz Ortografii”. Konkursanci w tych dniach mieli możliwość wykazać się znajomością polskiej kultury, tradycji oraz sprawdzić swoją wiedzę z języka polskiego. W Konkursie wzięło udział 58 uczniów.

Zadania były dostosowane do wieku i stopnia znajomości języka polskiego uczniów. W grupach pierwszego roku nauczania dzieci musieli wykonać zadania na polecenie nauczyciela. W grupach zaawansowanych były teksty z ,,łukami”, zadania z ortografii, ułożeniem zdań ze wszystkimi wyrazami oraz sprawdzanie znajomości gramatyki polskiej. Kolejnym zadaniem było sprawdzanie wiedzy o Polsce: znajomość geografii, historii, literatury i kultury polskiej. Najtrudniejszym z zadań było dyktando w starszych grupach.

W dniu 12 kwietnia odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu ,,Mistrz Ortografii”, wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych.

W kawiarni ,,Czinzano” został zorganizowany posiłek dla uczestników konkursu.

Grono nauczycielskie jest bardzo wdzięczne Ambasadzie RP w Mińsku za ufundowanie nagród zwycięzcom konkursu oraz upominków wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia.

Nauczycielki języka polskiego

Żanna Sawicz,

Halina Oleszkiewicz,

Wilejski Oddział ZS ,,Polska Macierz Szkolna”

wilejka_9

wilejka_10

wilejka_11

wilejka_12

wilejka_13

wilejka_14

wilejka_15

wilejka_16

wilejka_17

wilejka_18

wilejka_Dyplom

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"