PMS

KONKURS MŁODYCH

Kolejny VIII Festiwal-Konkurs młodych wykonawców imienia Michała Hruszwickiego odbył się w Rakowie 17-18 kwietnia b.r. W Festiwalu-Konkursie wzięli udział wykonawcy nie tylko z Białorusi, ale i z Litwy, z Polski, z Chin. Do jury zaproszono znane w świecie muzyki osoby: Kiryła Kieduka – młodego, ale znanego na całym świecie pianistę, Wirginiję Surwilaite – Profesor Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, Ignacego Zalewskiego – młodego polskiego kompozytora, dyrygenta, profesora historii sztuki Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina.

Oddział Rejonowy PMS w Wołożynie był współorganizatorem imprezy i sponsorem nagród specjalnych dla wykonawców polskiej muzyki. Waleria Janczewska z Czerwienia, Władysława Dubik i Polina Nowikowa z Mińska zagrały utwory Stanisława Moniuszki, natomiast Dziń Linju z Chin i Anna Tomina z Mińska mistrzowsko wykonały muzykę F. Chopina. Dziewczyny otrzymały odpowiednie certyfikaty i nagrody, ufundowane przez Ambasadę RP w Mińsku i ZS „Polska Macierz Szkolna”.

Ala Makarewicz

wolozyn_20190418_193825

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"