PMS

Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”

Konkurs Historyczny "Dzieje Polski" W Grodnie na Białorusi, w dniu 10 maja 2014 roku został przeprowadzony XIX Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”, który od kilku lat organizuje Zjednoczenie Społeczne „Polska Macierz Szkolna”, pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Głównymi nagrodami są indeksy studenckie siedleckiej Uczelni.

W tegorocznym konkursie wzięło udział ponad 60 uczniów, z których do ostatniego etapu eliminacji zakwalifikowanych zostało 26 osób. Do zawodów finałowych przystąpiło 16 uczniów klas 10-11. Byli to nie tylko zawodnicy z Grodna, ale również z Mińska, Mohylewa, Baranowicz, Lidy, Dziatłowa i Wołkowyska. Gospodarzem konkursu był prezes ZS PMS Stanisław Sienkiewicz, który życzył wszystkim zwycięstwa i owocnej przygody z historią. Do życzeń przyłączył się również konsul RP w Grodnie Zbigniew Pruchniak.

Zgodnie z regulaminem konkursowym finaliści musieli rozwiązać test historyczny, obejmujący historię Polski od początków państwa aż po dzień dzisiejszy. Test trwał półtorej godziny, a jego autorem był prof. dr hab. Jarosław Cabaj (przewodniczący konkursu historycznego). Następną do pokonania konkurencją był test z języka polskiego na poziomie B2, który musieli rozwiązać maturzyści ubiegający się o główną nagrodę konkursową.

W skład komisji oceniającej weszli pracownicy UPH: prof. dr hab. Jarosław Cabaj, dr Beata Walęciuk -Dejneka i dr Adam Bobryk.

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów części pisemnej i sprawdzeniu testów wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach:

1. W kategorii klas maturalnych:
I miejsce - Inna Nadziejko (Grodno)
II miejsce - Waleria Mikielis (Grodno)
III miejsce - Irena Siemieńczuk (Wołkowysk)

Pozostali laureaci: Witalij Witkowski (Grodno), Alicja Dierewiankina (Wołkowysk), Aleksander Ławcow (Mohylew), Marcin Gierlotka (Mińsk), Anna Bubnowicz (Grodno).

2. W kategorii klas dziesiątych:

I miejsce - Elwira Czepkauskajte (Grodno)
II  miejsce - Ksenia Siedzielnik (Baranowicze)
III miejsce - Rusłan Kret (Wołkowysk)
III miejsce - Helena Jerżemskaja (Brzozówka)

Laureaci oraz finaliści XIX Konkursu Historycznego  „Dzieje Polski” w kategorii klas maturalnych zostali przyjęci bez egzaminów wstępnych na studia historyczne w Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach.

Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy finałowego etapu konkursowego otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Polską Macierz Szkolną, Konsulat Generalny RP w Grodnie i Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach oraz Urząd Miasta Siedlce.

Konkurs Historyczny "Dzieje Polski"  Konkurs Historyczny "Dzieje Polski" Konkurs Historyczny "Dzieje Polski" Konkurs Historyczny "Dzieje Polski"

13 maja 2014
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"