PMS

KANON WYCHOWANIA NARODOWEGO’2018

Szanowni Państwo

Zjednoczenie Społeczne ”Polska Macierz Szkolna” serdecznie zaprasza do udziału w Wakacyjnej Szkole dla Nauczycieli Języka polskiego pt. ”Kanon wychowania narodowego”, która odbędzie się w dniach 03.08.2018- 10.08.2018.
Szkoła rozpocznie się warsztatami dla nauczycieli w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Poprowadzą warsztaty doświadczeni nauczyciele–konsultanci z Polski, którzy bardzo dużo uwagi poświęcą praktycznym technikom przekazywania wiedzy uczniom oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego.
W dniach 05.08.2018-10.08.2018 odbędzie się wyjazd Grodno–Bratisława-Wiedeń-Budapeszt-Grodno, podczas której uczestnicy zapoznają się z systemem funkcjonowania oświaty polonijnej w Austrii i na Węgrzech.

Oczekujemy na przyjazd uczestników w dniu 03.08.2018 do godz. 11.00.

Na zgłoszenia – pisemne lub telefoniczne – czekamy do 15.07.2018:

e-mail: teresa.pms@interia.pl lub pms@tut.by,

tel. +375 152 773 400.

Prezes
doc. dr Stanisław Sienkiewicz

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"