PMS

KANON WYCHOWANIA NARODOWEGO

Zjednoczenie Społeczne “Polska Macierz Szkolna“ zaprasza nauczycieli języka polskiego do udziału w Wakacyjnej Szkole p.t. „Kanon Wychowania Narodowego”, która odbędzie się w dniach 2-4 sierpnia 2019 roku w Grodnie.

Program Szkoły przewiduje warsztaty metodyczne dla nauczycieli w dniach 2-4 sierpnia 2019r. w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

Warsztaty z aktywnych metod nauczania poprowadzi trenerka ODN SWP pani Lucyna Bzowska.

Przyjazd i rejestracja uczestników Szkoły w dniu 02.08.2019 do godz. 14.00.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału ( pisemne – teresa.pms@interia.pl  lub telefoniczne – +375152-773400) w zajęciach szkoły do 15.07.2019.

 

Organizatorzy

1 lipca 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"