PMS

KANON WYCHOWANIA NARODOWEGO 2018

Część I. Warsztaty w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

Kanon Wychowania Narodowego to Szkoła Letnia zorganizowana dla nauczycieli uczących języka polskiego. Celem szkoleń oraz warsztatów jest poznanie współczesnych metod i technik w nauczaniu języka polskiego, które pomogą uatrakcyjnić lekcje, zmotywować ucznia do nauki, a też zainspirować nauczycieli do stosowania poznanych metod podczas pracy z uczniami.

Szkolenia na temat podejścia zadaniowego, komunikacyjnego w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz specyfiki realizacji metod na lekcjach, poprowadził dr Rafał Młyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowoczesne metody i techniki nauczania języka polskiego zakładają, iż uczeń będzie kształcił wszystkie sprawności językowe, rozwijał kompetencje komunikacyjne, będzie potrafił poradzić sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Nowe sposoby na uatrakcyjnienie lekcji przedstawiła Magdalena Dębowska – lektor języka polskiego jako obcego, doradca metodyczny LOM w Hiszpanii. Zaprezentowane gry i zabawy edukacyjne na pewno urozmaicą lekcje i pozwolą uczniom nauczyć się języka o wiele szybciej i łatwiej.

Zakładane cele dydaktyczne części warsztatowej zostały zrealizowane w bardzo atrakcyjny, ale też dostępny sposób, za co wszyscy uczestnicy warsztatów serdecznie dziękują.

Po zakończeniu pierwszej części Kanonu, uczestnicy udali się na pobyt studyjny. O jego przebiegu poinformujemy naszych czytelników po zakończeniu pobytu.

Warsztaty oraz szkolenia w ramach Szkoły Letniej dla Nauczycieli Kanon Wychowania Narodowego zostały zorganizowane przez Polską Macierz Szkolną na Białorusi i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Projekt jest współfinansowany ze środków Senatu RP w ramach Opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

Tekst i zdjęcia Maria Gilewska.

Kanon10416-(1)

Kanon10423-(1)

Kanon10448-(1)

Kanon10467-(1)

Kanon10501-(1)

Kanon10502-(1)

Kanon-10504-(1)

Kanon10509-(1)

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"