PMS

JUBILEUSZOWY KANON WYCHOWANIA NARODOWEGO

30 lipca 2017 roku w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie została uroczyście rozpoczęta XX edycja Wakacyjnej Szkoły dla Nauczycieli Języka Polskiego na Białorusi pt. Kanon Wychowania Narodowego.

W zajęciach Szkoły biorą udział nauczyciele z całej Białorusi, a to, że uczestnikami są nie tylko młodzi nauczyciele, którzy dopiero zaczynają pracować w zawodzie, ale też i ci, którzy pamiętają pierwszą edycję Kanonu, mówi o niezmiennym zainteresowaniu i zapotrzebowaniu w takiego typu szkoleniach.

Zawsze bardzo ważna jest treść merytoryczna warsztatów. W tym roku szukaliśmy sposobu jak dotrzeć do ucznia w erze internetu i gadżetów, jak wykorzystać internet i urządzenia techniczne do nauki, bo wykluczyć postępu technicznego nie możemy i czy musimy? Nauczyciel powinien być na czasie i umieć poradzić sobie z komputerem, internetem, tablicą interaktywną i umieć wykorzystać to w swojej pracy, bo „pokolenie googla” uczy się inaczej , a związane to jest z pojawieniem się komputerów i wywołanych przez to zmianach w mózgu.Za umiejętność kluczową pozaprzedmiotową uważana jest dzisiaj przedsiębiorczość, umiejętność nawiązania współpracy z innymi, umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi i ,co jest bardzo ważne, posługiwanie się językiem rodzimym.

Warto pamiętać, że uczniowie różnią się pod względem typu osobowości i typu inteligencji. Zbadać, do jakiego tupu należy uczeń można za pomocą prostego testu. Pozwoli to zrozumieć jak wygląda świat wewnętrzny energicznego choleryka i gdzie można wykorzystać mocne strony perfekcyjnego melancholika czy towarzyskiego sangwinika. O doborze metod pracy lub wykorzystywanych technik zdecyduje sposób odbioru informacji przez ucznia – kinestetyk, słuchowiec czy wzrokowiec – każdy ma swój sposób na zapamiętywanie materiału. Wiele zależy też od typu inteligencji, ktoś jest uzdolniony muzycznie, kto inny ma inteligencję matematyczno-logiczną lub wizualno-przestrzenną, a ktoś lingwistyczną czy interpersonalną. Posiadając i wykorzystując taką wiedzę, nauczyciel ułatwi naukę współczesnemu uczniowi i sprawi mu miłą niespodziankę, pokazując, że w nauce nie ma nic trudnego.

Warsztaty przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie. Dziękujemy nauczycielom konsultantom Pani Grażynie Wiśniewskiej i Pani Halinie Kubarskiej-Klimek za nowe pomysły i metody, które z pewnością wykorzystamy na naszych lekcjach!

Po części właściwej, która odbyła się w Grodnie, uczestnicy Szkoły wyruszyli w podróż edukacyjno-krajoznawczą, zwiedzając muzea literackie w Polsce, poznając miasta, gdzie mieszkali i tworzyli Zofia i Wacław Nałkowscy, Władysław Broniewski, Julian Tuwim, Władysław Rejmont, Artur Rubinstein, Fryderyk Chopin i inni sławni Polacy. Niezapomniane wrażenia pozostawił Wrocław i Panorama Racławicka, zabytki Warszawy, Łodzi, Jeleniej Góry i przepięknego Drezna.

Maria Gilewska

Kanon_2019 Kanon_2021 Kanon_2028 Kanon_2031 Kanon_2041 Kanon_2044 Kanon_20170801_123930 Kanon_20170801_135447 Kanon_20170801_142055 Kanon_20170802_090853 Kanon_20170802_124114 Kanon_20170802_125152 Kanon_20170803_133813 Kanon_20170803_142559 Kanon_20170803_144215 Kanon_20170803_144505 Kanon_20170804_113406 kanon_20170804_154632 Kanon_20170804_171831 Kanon_20170804_175955

 

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"