PMS

JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU

Szanowni Państwo,
z wielką radością zapraszamy do udziału w X Jubileuszowej edycji Konkursu „Być Polakiem” dla uczniów Moduł A i dla nauczycieli polonijnych Moduł B.
Bardzo prosimy o upowszechnianie informacji o Konkursie, zarówno wśród uczniów szkół przedmiotów ojczystych, jak i wśród dzieci i młodzieży do szkół tych nieuczęszczających. Mamy nadzieję, że tegoroczny temat Konkursu szczególnie zachęci dzieci i młodzież do myślenia o własnej tożsamości. Nieodparcie będą się, szczególnie młodzieży, nasuwać pytania: „czy być Polakiem poza granicami kraju to wartość dodana i dlaczego ? Jak życie w dwukulturowości wzbogaca i rozszerza horyzonty myślenia ? Jakie wartości kultury polskiej najsilniej wzmacniają polskość i pomagają czuć się Polakiem ?” Na te i inne pytania będą odpowiadali, zmagając się z zadaniem konkursowym.
Mamy świadomość wielości oferty konkursowej: konkursy czytelnicze, deklamacyjne, teatralne itp. Wszystkie są ogromnie ważne, potrzebne i sekundujemy im z ogromną życzliwością. Konkurs „Być Polakiem” wnosi jednak nowy pierwiastek refleksji nad własną tożsamością. Bez jej mniej lub bardziej świadomego określenia nie da się być Polakiem w pełnym tego słowa znaczeniu. To jest takim, o którym Prezydent Ryszard Kaczorowski powiedział : „Zrozumiałem, że być Polakiem to zabiegać o to, aby flaga polska zawsze powiewała na równi z innymi flagami”. Do takiego przekonania chcemy prowadzić młodzież polonijną poprzez proponowanie jej udziału w Konkursie „Być Polakiem”.
Dlatego pozwalamy sobie prosić Państwa o wykorzystanie wszystkich możliwości dotarcia do młodzieży i zachęcenia ich do udziału w Konkursie. Nauczycieli nie trzeba zachęcać lecz przekonać, że ich ogromny warsztat metodyczny wart jest pokazania i upublicznienia, aby mogli korzystać z niego także inni nauczyciele. Będzie to możliwe, bo konspekty chcemy wydać w formie książkowej.

W załączeniu znajduje się zaproszenie do udziału w Konkursie „Być Polakiem” Moduły A i B oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Moduł A ZAPROSZENIE Byc Polakiem 2019

Moduł B ZAPROSZENIE Byc Polakiem 2019

2019 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszelkie pytania dotyczące obydwu modułów można kierować : bycpolakiem2019@gmail.com
INFORMACJE O KONKURSIE NA STRONIE ORGANIZATORA: FUNDACJA ŚWIAT NA TAK

http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-x-2019/
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu

 

KALENDARIUM X EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”
20.10.2018 r. — Inauguracja w Ambasadzie RP w Madrycie
03.03.2019 r. — Termin nadsyłania prac konkursowych
04.04.2019 r. godz. 19.00 – 07.04.2019 r. godz.13.00 —
— Obrady Jury Konkursu w Warszawie
27.06.2019 r. — Przyjazdy Laureatów i Wyróżnionych do Warszawy
28.06.2019 r. godz. 14.00
— Gala X edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie
29.06.2019 r. – 03.07.2019 r. — Ewent. wycieczka „Szlakiem Polskości”
dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie
04.07.2019 r. – Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy

Regulamin konkursu

REGULAMIN X EDYCJI KONKURSUny (1)

 

22 stycznia 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"