PMS

JAK PISAĆ?

Jak twierdzą jurorzy, największą trudność uczestnikom olimpiad polonistycznych sprawia podstawowa część zadania – napisanie rozprawki lub   interpretacji wiersza.

Jak pomóc przyszłym uczestnikom kolejnej olimpiady polonistycznej na Białorusi w przygotowaniu do tego trudnego, ale jak że ambitnego konkursu?  Na jakich epokach i utworach  literackich się skupić? Twórczość którego poety wybrać?

Poszukiwaniu odpowiedzi na te i inne pytania zostały poświęcone specjalne warsztaty, które odbyły się w dniach 27-28 pazdziernika 2018 roku w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

Prawie 40 osób z różnych miejscowości na Białorusi w ciągu dwóch dni pod kierownictwem prof. Anny Kieżuń, prof. Anny Janickiej i dr Barbary Olech z Uniwersytetu w Białymstoku poznawało technologie pracy umysłowej. Nie tylko, o czym pisać, lecz także – jak ?  W przypadku rozprawki jest to szczególnie ważne, ponieważ jej temat jest  odgórnie narzucony, a autor rozprawki musi zgromadzić i przedstawić argumenty na wybrany temat.

Podstawowe części rozprawki, analiza i interpretacja tekstów zostały    szczegółowo omówione przez prowadzący warsztaty zespół naukowy. Ponadto uczestnicy warsztatów mieli możliwość napisać pracę na jeden z wybranych tematów. Każda praca została sprawdzona i  przeanalizowana przez wykładowców. Zwrócono uwagę na stylistykę prac, ich kompozycje, precyzyjność i zwięzłość.

Ubogaceni zdobytą wiedzą, uczestnicy warsztatów będą mogli solidnie przygotować się do  olimpiady polonistycznej, pierwszy etap której odbędzie się w lutym 2019 roku.

W imieniu uczestników warsztatów serdecznie dziękuję Podlaskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska ” za pomoc w organizacji warsztatów.

Teresa Kryszyń

8372_8374

warsztaty-ojilp_8365

warsztaty-ojilp_8368

warsztaty-ojilp_8372

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"