PMS

JA I LICEUM

Poezja jest udziałem nielicznych. To ona uwidocznia świat przeżyć wewnętrznych. Inspiracją dla poezji jest cały świat otaczający.
Dla uczniów 10 L klasy inspiracją stało się Liceum imienia Eliży Orzeszkowej.
Wsłuchajmy się w słowo poetyckie! Być może wielcy poeci również zaczynali od rymowania?!

dr Danuta Myszko

nauczyciel 10L klasy

Ja i Liceum
Przyszłam kiedyś do Liceum
żeby uczyć się polskiego.

Myślałam – będzie jak w muzeum,

Ale myliłam się z większego.

Lekcja zawsze niby gra:
Rysujemy, malujemy.
Zawsze ta zasada trwa-
Przez zabawę uczymy się.
Tylu spraw nauczyłam się,
Tyle rzeczy zobaczyłam,
Tylu faktów dowiedziałam się,
W tyle bajek  uwierzyłam.
O Krasnalach wiersz składałam,
Pisałam bajkę o warzywach,
Sporo książek przeczytałam

O legendach i wierszykach.

Jeszcze chciałabym napisać,

Ale już nie mam czasu,
Ponieważ muza leci
Ode mnie w stronę lasu.

Alesia Cieślenok

10 L klasa

ris21

Cyryl Iwanow

10 L klasa

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"