PMS

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW przy ZS PMS

14.10.2018 r. inauguracja kolejnego – 21 – roku akademickiego naszego UTW została rozpoczęta mszą świętą w kościele Franciszkańskim p.w. Matki Bożej Anielskiej. Chór UTW „Seniori Cantabili” pieśnią „Barka” – lubianą przez papieża św. Jana Pawła II – symbolicznie uczcił 40. rocznicę Jego pontyfikatu. Po mszy wysłuchaliśmy wspaniałego wykładu ks.Pawła Romańczuka o wielkiej spuściźnie pontyfikatu papieża św. Jana Pawła II, lejtmotywem której można wyznaczyć słowa: „Nie lękajcie się…otwórzcie drzwi Chrystusowi !..”

My, studenci UTW, jesteśmy niezmiernie wdzięczni Proboszczowi księdzu Antoniemu Porzeckiemu za piękną msze świętą i długotrwałą czułą opiekę nad naszym UTW.

Rektor UTW przy ZS PMS

dr Barbara Fustoczenko

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"