PMS

III EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO “POLESIE MOJE DROGIE!..”

„Polesie moje drogie!..” – tak nazywał się już tradycyjny konkurs recytatorski polskiej poezji, który w tym roku odbył się 14 kwietnia w szkole średniej agromiasteczka Strihiń rejonu berezowskiego w obwodzie brzeskim. Na konkursie byli obecni przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, wiejskiej władzy wykonawczej, miejscowego kuratorium oświaty, nauczyciele szkoły oraz rodzice uczniów.

Do konkursu przystąpiło dwadzieścia osiem osób w trzech kategoriach wiekowych.

Na uroczystym otwarciu Konkursu goście i przedstawiciele administracji szkoły tańczyli krakowiaka wraz z uczniami szkoły, którzy są członkami klubu miłośników folkloru „Kryniczka”, działającego przy filii nr 17 Strihińskiego Domu Kultury.

W przerwach między występami, gdy Jury debatowało nad przyznaniem miejsc, uczniowie brali udział w warsztatach tanecznych.

Nagrody zwycięzcom i uczestnikom Konkursu ufundował Konsulat Generalny RP w Brześciu.

Helena Kozłowicz

Zdjęcia M. Sienkiewicz, P. Kozłowicz

Konkurs-recytatorski_8273

Konkurs-recytatorski_8274

Konkurs-recytatorski_8285

Konkurs-recytatorski_8286

Konkurs-recytatorski_8291

Konkurs-recytatorski_8301

Konkurs-recytatorski_8334

Konkurs-recytatorski_8401

Konkurs-recytatorski_8413

9 maja 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"