PMS

II FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „POLSKIE SERCE” W MIŃSKU

25 listopada br. w Mińsku, w Republikańskim Centrum Kultur Narodowościowych odbył się II Festiwal Pieśni Patriotycznej „Polskie Serce”. Motyw „polskiego serca” był głównym wątkiem Festiwalu.

Festiwal był drugą częścią projektu pt. „Wspólne dobro – kultura polska na Białorusi”, zorganizowanego przez Fundację na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny i Miński Oddział Miejski Zjednoczenia Społecznego” Polska Macierz Szkolna”.

Swoją obecnością koncert zaszczycili honorowi goście, wśród których byli: Radca Ambasady RP w Mińsku pan Marcin Wojciechowski, Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku pan Marek Pędzich, Konsul Ambasady RP w Mińsku Pani Izabela Choińska z rodziną, Wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny Pani Irena Konon, Sekretarz Zarządu ZS Polska Macierz Szkolna pani Barbara Fustoczenko, kierownik Sektora ds. Religii i Narodowości w Wydziale Ideologii Mińskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego – Ałła Fieofanowna Martynowa, kierownik Działu do spraw Zjednoczeń Mniejszości Narodowych i Kulturowychj Republikańskiego Centrum Kultur Narodowościowych pani Marina Władzimirowna Starikowa.

Celem Festiwalu było złożenie hołdu uznania naszym dziadkom i pradziadkom, zwrócenie się wdzięczną myślą ku nim, a także pokazanie młodzieży dobrych wzorców do naśladowania.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego śpiewania „Gaude Mater Polonia”.

Uczestnicy koncertu postarali się poprzez swoje pieśni, wiersze, występy wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska. Doznać tych uczuć patriotycznych przybyłej na koncert publiczności pomogli tegoroczni uczestnicy Festiwalu: chóry „Głos duszy” (Mińsk), „Kraj Rodzinny” (Baranowicze), „Majowy Kwiat” (Mińsk), „Cantus Cordis” (Mińsk), „Społem” (Mińsk), „Seniori Cantabili” (Grodno), zespół „Wierbica” (Mińsk), dziecięce zespoły „Śpiewające Serduszka” (Mińsk), „Biedroneczki” (Mińsk), solowi wykonawcy – Dmitry Ustinow, Michał Zibierow, a także uczniowie Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Mińsku i szkół mińskich.

Podczas Festiwalu były śpiewane najpopularniejsze pieśni patriotyczne, m.in.” Bogurodzica”, „ święta miłości kochanej Ojczyzny”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „ Ostatni Mazur”, „Serce w plecaku”, „Hymn Trzeciego Tysiąclecia” i inn. Serca widzów podbił duet siostrzyczek – Agaty i pięcioletniej i najmłodszej uczestniczki Festiwalu Beatki Łowczynowskich, które wspólnie recytowały wiersz Wł. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.

Wręczając dyplomy uczestnikom Festiwalu Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku pan Marek Pędzich w swoim przemówieniu powiedział, jak ważne jest przypomnienie i kontynuacja tradycji narodowościowych, które są swoistym drogowskazem w wychowaniu młodego pokolenia.

Wspólnym wykonaniem „ Roty” uczestnicy i goście zakończyli koncert.

 

Prezes Mińskiego Oddziału

Miejskiego ZS PMS

Maryna Repkina

Minsk-Repkina-Fest_1701

Minsk-Repkina-Fest_1709

Minsk-Repkina-Fest_1751

Minsk-Repkina-Fest_1755

Minsk-Repkina-Fest_1756

Minsk-Repkina-Fest_1781

Minsk-Repkina-Fest_1800

Minsk-Repkina-Fest_1807

Minsk-Repkina-Fest_1837

Minsk-Repkina-Fest_1879

Minsk-Repkina-Fest_2036

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"