PMS

I POLONIJNY ZJAZD TURYSTYCZNY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Siła, moc, wytrwałość, młodość

Połączona z orła lotem,

Integracja, sport, przeżycia

Nas jednoczą I-ym Polonijnym Młodzieżowym Zlotem .

Dewiza drużyny PMS „ Rumianek”.

 

19-20 sierpnia br. nad rzeką Schą (rejon Borysów) odbył się I Polonijny Zjazd Turystyczny dla młodzieży szkolnej zorganizowany przez Dom Polski w Borysowie (dyrektor – Ałła Nicijewska).

Od rana w sobotę zaczęły się zjeżdżać drużyny.Do udziału zakwalifikowało się ich trzy – drużyna „Tornado” z Lidy, drużyna PMS „Rumianek” z Mińska i „Młode Orły” z Borysowa. W ciągu dwóch dni trwały konkurencje turystyczno-sportowo-rozrywkowe – m.in. tour przeszkód, przeciąganie liny, sztafeta turyszyczna, turniej intelektualny, konkurs na lepszą zagrodę i in. Dobra pogoda, sport, życzliwość organizatorów i gości, wyśmienita leśna kuchnia, wspaniała organizacja imprezy sprawiły dobrą i wesołą atmosferę wśród uczestników i opiekunów Zlotu. Organizatorzy postarali się zapewnić dzieciom wszystkie możliwe sposoby na dobry i ciekawy weekendowy odpoczynek poza domem, komputerem i fotelem. W uczciwej konkurencji młodzież wykazała się aktywnością, dobrą kondycją sportową i intelektualną na temat wiedzy o historii i kulturze polskiej. Takie spotkania integrują młodzież, pozwalają zrzeszyć środowisko polonijne. Wieczorem nie zabrakło ogniska, pieśni i dyskoteki.

Pierwszy Zlot przyniósł zwycięstwo drużynie „Młode Orły z Borysowa” – I miejsce, II miejsce – „Tornado„ z Lidy, III miejsce – „Rumianek” z Mińska. Wszyscy uczestnicy z rąk organizatorów otrzymali dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Na pożegnanie wszyscy zaśpiewali piosenkę „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”…, która stała się hymnem Zlotu.

Maryna Repkina, Larysa Krywonosowa

opiekunki grupy

Borysow_20170819_14_06_59_Pro

Borysow_20170819_14_09_34_Pro

Borysow_20170819_14_16_02_Pro

Borysow_20170819_15_12_27_Pro

Borysow_20170819_21_01_23_Pro

Borysow_20170820_11_03_16_Pro

Borysow_20170820_12_20_55_Pro

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"