PMS

HUSARIA BATOREGO W GOŚCINIE W POLSKIEJ MACIERZY SZKOLNEJ

W dniach 13-16 lipca na zaproszenie Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego miasto nad Niemnem drugi raz odwiedziła chorągiew husarska im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego na czele z jej założycielem panem Bartoszem Siedlarem. Tym razem do Grodna przybyła 30-osobowa delegacja przedstawicieli polskich klubów rekonstrukcji historycznej z Krakowa, Radomia, Białegostoku. Celem wizyty było uczczenie 430 rocznicy śmierci Stefana Batorego, jednego z najbardziej znanych władców w dziejach Rzeczypospolitej.

Na dziedzińcu Nowego Zamku Królewskiego widzowie mogli zobaczyć, jak czterysta lat temu odbywały się bitwy, co się działo w obozowej kuźnie polowej XVI w. Grodnianie, zwłaszcza dzieci, mogły potrzymać husarską broń przymierzyć hełmy i ubrania tych czasów. Oprócz widowisk na dziedzińcach Zamków Królewskich w Grodnie rekonstruktorzy odwiedzili groby żołnierzy polskich, poległych za Ojczyznę w r. 1918 i w r. 1939, zwiedzili Kanał Augustowski, uczestniczyli w Mszy Św. na forcie Nr 2 w Naumowiczach, gdzie w czasach II wojny światowej rozstrzelano polską inteligencje m. Grodna i Polaków z pobliskich miejscowości, swoim udziałem upiększyli solenną Mszę Św. w intencji Króla Stefana Batorego w fundowanym przez niego kościele kolegium jezuickiego dziś Katedrze Grodzieńskiej.

Podczas spotkania w Siedzibie PMS Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek podziękował  panu Bartoszowi Siedlarowi, kierownikowi delegacji rekonstruktorów, i panu Stanisławowi Sienkiewiczowi, prezesowi Polskiej Macierzy Szkolnej, za organizację już drugich z kolei Dni Stefana Batorego w Grodnie barwnie promujących polskie dziedzictwo historyczno-kulturowe na Białorusi.

Husaria_1782

Husaria_1786

Husaria_1789

Husaria_1794

Husaria_1797

Husaria_1809

Husaria_1818

Husaria_1823

Husaria_1827

Husaria_1832

Husaria_1834

Husaria_1835

Husaria_1840

Husaria_1843

Husaria_1922

Husaria_1928

Husaria_1932

Husaria_1938

Husaria_1940

Husaria_1943

Husaria_1947

Husaria_1952

Husaria_1953

Husaria_1955

Husaria_1965

Husaria_1972

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"