PMS

GRUPIE „ŹRÓDŁO WIEDZY” ZE SŁONIMIA – 15 LAT

W 2003 roku w świetlicy im. A. Mickiewicza przy kościele NP NMP z dobrej, łaskawej ręki siostry niepokalanki Renaty Kosackiej zaczęła działać grupa „Źródło wiedzy”. Zaczynała tą pracę nasza siostra ś.p. Teresa Boruk. Później przejęli działalność my – Helena Pietrakowa i Stefanja Charczenko. Przez te 15 lat przywiązaliśmy się do naszych uczniów. Śą to osoby upośledzone umysłowo i fizycznie oraz z zespołem Downa. Opieki i konsultacji medycznej udziela lekarz z wykształcenia Leonida Capko. Dla tej grupy prowadzimy język polski. Tematy lekcji są rozmaite: historja ojczystego Słonima, zwiedzanie wystaw Muzeum Krajoznawczego, znajomstwo z dziełami sztuki, muzyki polskiej i utworami światowej literatury. Zwiedzaliśmy Bieszczady, byliśmy z wycieczką w Różanie, Kosowie. Organizujemy konkursy recytatorskie, odznaczamy święta religijne i narodowe. Za 15 lat przyszliśmy do wniosku, że jesteśmy potrzebni naszym uczniom.
Zawdzięczając wsparciu ZS Polska Macierz Szkolna w Grodnie, oddziałowi w Słonimiu, my wolontariusze, z przyjemnością wnosimy w życie młodzieży niepełnosprawnej cząstkę pozytywu, zaciekawienia światem.

zrodlo-wiedzy-1

Boże Narodzenie 2003 r.

zrodlo-wiedzy-2

Konferencja PTTK „Turystyka bez granic dla niepełnosprawnych”. Biala Podlaska 25-03-2005 r.

zrodlo-wiedzy-3

Barbara Wachowicz. Bjala Podlaska 25-03-2005 r.

zrodlo-wiedzy-4

Wycieczka w Bieszczady. 2006

zrodlo-wiedzy-6

10-lecie grupy „Źródło wiedzy”. 2007 r.

zrodlo-wiedzy-7

zrodlo-wiedzy-8

zrodlo-wiedzy-9

Spotkanie z dziećmi z Gdańska. 2008 r.

zrodlo-wiedzy-10

Wycieczka do Różany i Kosowa. 2009 r.

zrodlo-wiedzy-11

zrodlo-wiedzy-12

Boże Narodzenie, 2011 r.

zrodlo-wiedzy-13

zrodlo-wiedzy-14

Zakończenie Roku Szkolnego. 2014

zrodlo-wiedzy-15

Konkurs recytatorski.

zrodlo-wiedzy-16

zrodlo-wiedzy-17

zrodlo-wiedzy-18

Spotkanie wielkanocne.

zrodlo-wiedzy-19

W Muzeum Krajoznawczym

zrodlo-wiedzy-20

zrodlo-wiedzy-21

Spotkanie s rodakami.

zrodlo-wiedzy-22

zrodlo-wiedzy-23

zrodlo-wiedzy-24

Spotkanie wielkanocne, 2017.

zrodlo-wiedzy-25

Boże Narodzenie, 2017 r.

zrodlo-wiedzy-26

zrodlo-wiedzy-27

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"