PMS

GRA MIEJSKA „GRODNO W HISTORII NIEPODLEGŁEJ”

9 listopada czyli na dwa dni przed 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ZS Polska Macierz Szkolna przeprowadziła w Godnie grę miejską. Głównym celem gry było poznanie przez młodych Grodnian historii swojego miasta oraz upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W grze wzięło udział 11 drużyn, których zadaniem było dotarcie do wybranych punktów w historycznej części Grodna. Wszystkie punkty na mapie gry były związane z grodzieńską historią Polski. Po dotarciu do poszczególnych miejsc, drużyny miały za zadanie odpowiedzieć na przygotowane pytania. Wszystkie pytania dotyczyły części miasta w których ulokowano punkty kontrolne, np. pod tzw. szarym domkiem Elizy Orzeszkowej uczestnicy odpowiadali na pytania o twórczość pisarki itp.

Maksymalną ilość punktów za odpowiedzi na pytania zdobyły dwie drużyny, jednak drużyna „Kino” otrzymała dodatkowe punkty za czas co uplasowało ją na pierwszej pozycji.

Nagrody w grze sfinansowało Stowarzyszenie Wspólnota Polska w ramach projektu „Urodziny Biało-Czerwonej”.

Ostateczna klasyfikacja ukształtowała się następująco:

I miejsce: drużyna KINO

II miejsce: drużyna: STARY STRAŻNIK

III miejsce: drużyny: TORPEDY, KUKURYDZA, DŻENTELMENI

Dziękujemy uczestnikom za udział w grze i gratulujemy zwycięzcom!

 

gra-miejska_8627

gra-miejska_8625

gra-miejska_8626

gra-miejska_8628

gra-miejska_8632

gra-miejska_8633

gra-miejska_8635

gra-miejska_8639

gra-miejska_8640

gra-miejska_8643

gra-miejska_8645

gra-miejska_8647

gra-miejska_8649

gra-miejska_8651

gra-miejska_4313

gra-miejska_4323

gra-miejska_4330

 

13 listopada 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"