PMS

FUNDAMENTY NASZEJ POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI

W dniach 1-4 czerwca 2017 roku w Ostródzie odbył się VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych ” Wschód, Zachód – łączy nas Polska”. Ponad stu nauczycieli języka polskiego i działaczy polskich organizacji oświatowych, pracujących w różnych państwach i różnych systemach oświatowych, spotkali się po raz kolejny, by znaleźć odpowiedzi na najważniejsze wyzwanie polskich środowisk na obczyznie: jak kształtować polską tożsamość młodego pokolenia i co jest jej podstawą?

Na Zjazd przybyło wielu znakomitych gości, których przywitali organizatorzy: prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotr Dariusz Bonisławski i prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej Jolanta Tatar. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski skierował do uczestników Zjazdu list gratulacyjny, a minister Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Anna Zalewska uroczyście otworzyła Zjazd.

Podczas Zjazdu omówione zostały priorytety wsparcia oświaty polonijnej w programach instytucji parlamentarnych, rządowych i pozarządowych na rok 2017.

Nieodzownym tematem tegorocznego spotkania nauczycieli był temat „Uczymy jak uczyć” – czyli filozofia i sposoby wsparcia metodycznego na przykładzie kluczowych projektów, realizowanych poprzez Ośrodek Dokształcania Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”:

  • Akademia dwujęzyczności
  • Lokalne Ośrodki Metodyczne
  • Polonijna Poradnia Metodyczna
  • projekty edukacyjne w pracy szkół polskich i polonijnych z zagranicy.

Najwięcej czasu poświęcono aspektom, związanym z budowaniem fundamentów polskiej tożsamości narodowej w szkole polonijnej i polskiej za granicą. Wybitni specjaliści przybliżyli znaczenie dobrej znajomości języka polskiego, historii i kultury Polski , religii oraz roli kościoła w kształtowaniu tożsamości Polaków na Wschodzie i Zachodzie.

Nie zapomniano o roli rodziny jako podstawowej jednostki społecznej, kształtującej młodego człowieka.

Były warsztaty dydaktyczne, pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie, historia Warmii w pigułce i degustacja potraw warmińskich. Był wyjazd do Skansenu w Olsztynku, były tradycyjne nocne rozmowy rodaków, pozwalające na podzielenie się istniejącymi problemami- tak dydaktycznymi jak i zwykłymi ludzkimi, był niedosyt warsztatów i brak czasu. Był żal, że mało czasu, by wszystko omówić, wyżalić się i znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania i sposoby na rozwiązanie problemów.

Ale każdy taki zjazd dodaję nam skrzydeł, wiedzy, przyjaciół, doświadczenia i chęci do pracy w swoich środowiskach.

Jestem bardzo wdzięczna organizatorom za wspaniałą opiekę i troskę podczas pobytu w Ostródzie i zachęcam naszych czytelników do zapoznania się z materiałami VII Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Teresa Kryszyń

Ostroda_20170601_15_18_57

Ostroda_20170602_10_21_07

Ostroda_20170602_11_01_08

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"