PMS

Fundacja RUMAK: STYPENDIA DLA STUDENTÓW POCHODZENIA POLSKIEGO

Maturzysto! Mieszkasz za naszą wschodnią granicą? Masz polskie korzenie? Jeśli chcesz studiować w Polsce, a na to Ciebie nie stać, zgłoś się do naszego programu stypendialnego! To dla Ciebie!!!

Zdajemy sobie sprawę, że mimo bezpłatnego systemu edukacji, studiowanie wiąże się z dużym kosztem. Chcemy Wam pomóc w zrealizowaniu swoich pasji i ambicji naukowych i w zdobyciu wymarzonego wykształcenia na wyjątkowej uczelni.

Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzenia polskiego, którzy mieszkają na Litwie, Białorusi i Ukrainie. W ramach programu stypendialnego, Fundacja RUMAK, funduje stypendia dla absolwentów szkół w tych krajach, zamierzających studiować na uczelniach w Polsce. Partnerami naszego programu stypendialnego są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aby zostać stypendystą, należy wykazać się przede wszystkim dobrymi wynikami w nauce. Należy wykazać w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnią minimum 85%. Równie ważnym kryterium oceny kandydata, jest aktywność pozaszkolna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych. Idealny kandydat to osoba wyróżniająca się w swoim otoczeniu, aktywnie rozwijająca swoje zainteresowania, osiągająca pierwsze sukcesy w swojej dziedzinie.

Aby zaaplikować, wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjarumak.pl w zakładkę programy. Następnie pobrać, wypełnić i odesłać do nas dokumenty zgłoszeniowe. Wypełniając formularz nie zapomnijcie, że oprócz Waszych osiągnięć, chcemy poznać Wasze uzasadnienie ubiegania się stypendium i o przyjęcie na dany kierunek studiów. Spośród nadesłanych aplikacji Komisja Stypendialna wybierze przyszłych studentów.

rumak_stypendium

28 czerwca 2016
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"