PMS

FILII PATRIAE gośćmi Wspólnoty Młoda Polonia

Przedstawiciele Stowarzyszenia Motocyklowego „FILII PATRIAE MA” zawitali do Grodna po raz drugi 16 września. Tym razem byli oni szczególnymi gośćmi Wspólnoty „Młoda Polonia”. Zarząd oraz członkowie Młodej Polonii przygotowują się do obchodów piętnastolecia WMP, które jest zaplanowane na koniec października 2017. Podczas spotkania został omówiony i zatwierdzony program obchodów 15.lecia WMP, podzielone obowiązki, wybrane zostały osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań i projektów.

Jednocześnie spotkanie było okazją do przyjęcia w szeregi WMP nowych członków i zapoznaniu ich z zakresem działalności WMP. Nasi goście czynnie uczestniczyli w spotkaniu, podpowiadali, co i jak lepiej zrobić oraz dużo opowiadali o sobie i swoich planach. Prezes ZS” Polska Macierz Szkolna” Stanisław Sienkiewicz zapoznał naszych gości z ponad stuletnią historią powstania Polskiej Macierzy Szkolnej na terenach obecnej Białorusi.

Jak zaznaczył Prezes Stowarzyszenia „Filii Patriae MA” n: „Powstaliśmy, aby szerzyć patriotyzm, działać charytatywnie i promować motocyklizm. Przyjechaliśmy, żeby spotkać się z młodymi Polakami z Grodna, nawiązać z nimi współpracę i wspierać ich”.

Dla członków „Filii Patriae MA” (łac. filii Patriae – synowie Ojczyzny) motocyklizm to nie tylko pasja i styl życia, możliwość poznania nowych miejsc geograficznych i ich historii, ale i działalność charytatywna, której mogą się podjąć tylko osoby ze szczerymi sercami i szlachetną duszą.

Po spotkaniu naszym gościom udało się także zaskoczyć dzieciaków, które tak czekały na przejażdżkę uliczkami Grodna na prawdziwych „dużych” motocyklach.

Prezes WMP w Grodnie

Anna Koleśnikowa

Autor zdjęć – Andrzej Ejwind

Filii_7756

Filii_7762

Filii_7764

Filii_7772

Filii_7776

 

Filii_7733

Filii_7781

Filii_7743

Filii_7791

Filii_7795

Filii_7798

Filii_7803

Filii_7805

 

Filii_7808

Filii_7813

Filii_7824

 

Filii_7830

Filii_7835

Filii_7843

Filii_7847

Filii_7848

 

Filii_7863

Filii_7865

Filii_7868

Filii_7883

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"