PMS

ELIMINACJE KRAJOWE XXVI OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO NA BIAŁORUSI

Od 26 lat mają miejsce na Białorusi zmagania uczniów w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, która stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw promujących język polski wśród młodzieży. Należy podkreślić, że Olimpiada jest kierowana do wszystkich rodzajów szkół, w których jest wykładany język polski.

W dniach 3–4 marca w budynku Polskiej Macierzy Szkolnej w eliminacjach krajowych XXVI OLiJP walczyło o zwycięstwo 22 uczestników: Weronika Sajdak (Grodno), Aryna Mikłasz (Grodno), Angielina Szyrkowiec (Wołkowysk), Wiktoria Pabudziej (Wołkowysk), Diana Szkodzicz (Wołkowysk), Wanda Asipienka (Witebsk), Weronika Urbanowicz (Wołkowysk), Alina Musalska (Witebsk), Włodzimierz Trejgis (Mińsk), Julia Żylinska (Wołkowysk), Maria Szymanowska (Grodno), Jan Masiukiewicz (Grodno), Ewelina Bondarenko (Grodno), Adrianna Kusielczuk (Grodno), Grażyna Surmacz (Grodno), Weronika Mielesz (Grodno), Jana Markielewicz (Grodno), Edyta Saroka (Grodno), Arseni Radkiewicz (Grodno), Natalia Skomoroszko (Grodno), Olga Iwanczykowa (Mohylew), Julia Orech (Mohylew).

Gośćmi honorowymi Olimpiady byli Anna Pustul i Marzena Demczuk, przedstawicielki Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Stanisław Sienkiewicz, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska’’ Anna Kietlińska.

Do składu jury należały prof. Anna Kieżun, dr hab. Anna Janicka i mgr Anna Kietlińska, które wyznaczyły zwycięzców:

I miejsce – Arseni Radkiewicz (Grodno)

II miejsce – Edyta Saroka (Grodno)

III miejsce – Wanda Asipienka (Witebsk)

IV miejsce – Włodzimierz Trejgin (Mińsk)

V miejsce – Adrianna Kusielczuk (Grodno)

VI miejsce – Ewelina Bondarenko (Grodno)

VII miejsce – Natalia Skomoroszko (Grodno)

Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie i Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska’’.

Na laureatów czeka wyjazd do Polski na finał Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, który jest niezwykle atrakcyjnym zwieńczeniem olimpijskich zmagań z językiem polskim. Życzymy im powodzenia i połamania piór.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do udziału w tegorocznej Olimpiadzie, życzymy spełnień zawodowych i osobistych, zapraszamy do uczestnictwa w jej kolejnej edycji.

Helena MieleszOJiLP_4761

OJiLP_4764

OJiLP_4765

OJiLP_4770

OJiLP_4772

OJiLP_4774

OJiLP_4775

OJiLP_4776

OJiLP_4778

OJiLP_4779

OJiLP_4794

OJiLP_4799

OJiLP_4760

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"