PMS

Dzień Wojska Polskiego w Słonimiu

Z modlitwą członkowie PMS w Słonimiu  na cmentarzu Różańskim przy pomniku  poległym  w latach 1918 – 1920.

Helena Pietrakowa

DWP-w-Slonimiu7005837

16 sierpnia 2018
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"