PMS

DZIEŃ OTWARTY PWSIIP W ŁOMŻY

27 marca maturzyści Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej na zaproszenie władz uczelni mieli możliwość uczestniczyć w Dniu Otwartym Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Młodzież zobaczyła jak studiuje się na Uniwersytecie oraz dlaczego warto stać się częścią społeczności akademickiej PWSIiP. Podczas wydarzenia maturzyści zapoznali się z ofertą kształcenia uczelni, przebiegiem procesu rekrutacyjnego oraz wymaganiami stawianymi przed kandydatami na studia. Młodzi ludzie zapoznali się z nowoczesną bazą dydaktyczną w Polsce, w tym halą technologiczno-laboratoryjną, salami ćwiczeniowymi, salami wykładowymi, laboratoriami, aulami, pracowniami kosmetycznymi, fizjoterapeutycznymi, językowymi i biblioteką. Wzięli udział w ciekawych wykładach, skorzystali z porad dietetycznych.

Uczniowie również mieli okazję zobaczyć, co ciekawego dzieje się poza salą wykładową i w jaki sposób mogą realizować swoje pasje na uczelni.

Helena Mielesz

Mielesz3

Mielesz2

Mielesz1

2 kwietnia 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"