PMS

Dzień Języka Ojczystego w Pińsku

W dniu 21 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Języka Ojczystego.

Do udziału zgłosiło się 7 grup. Każda drużyna otrzymała zadania słownikowe, obejmujące reguły ortograficzne.
Następnie przedstawiciel drużyny przedstawiał krótkie wygłoszenie i na temat:„ Zabytki kultury polskiej na Białorusi”
I na zakończenie – część artystyczna.

Na zwycięzców i uczestników czekały nagrody i słodki poczęstunek.

Więcej zdjęć można zobaczyć w sieci.

Helena Jaruticz

24 lutego 2016
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"