PMS

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

21 lutego 2018 roku po raz kolejny obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ten dzień jest bardzo istotny dla milionów Polaków, mieszkających poza Polską, ponieważ mieszkając w środowisku obcojęzycznym, bardzo łatwo przyswajamy język państwa zamieszkania, zaniedbując mowę swoich przodków.

O swój język ojczysty trzeba dbać każdego dnia, uczyć się go pilnie w szkole, pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. Język rozwija horyzonty, daje możliwość wyboru i szansę na lepszą przyszłość. Jest niezbędny w kontaktach z rodziną i w przyszłej karierze zawodowej. Język ojczysty to jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki można dostać w spadku. I taki spadek jest bezcenny.

Uczcić ten dzień postanowiliśmy w niedzielę, 25lutego, organizując równolegle dwa konkursy: konkurs recytatorski polskiej poezji patriotycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat oraz konkurs wiedzy z języka polskiego dla młodzieży w wieku 15-17 lat.

Do udziału w konkursie wiedzy z języka polskiego zgłosiło się 56 osób z różnych typów szkół. Test był jednakowy dla wszystkich uczniów, lecz sprawdzany był w dwóch kategoriach: uczniowie szkół z polskim językiem wykładowym oraz uczniowie szkół społecznych lub uczących się języka polskiego fakultatywnie.

W kategorii „uczniowie szkół z polskim językiem wykładowym” wyniki konkurencji następujące:

I miejsce – Edyta Soroka

II miejsce – Robert Tawrel

III miejsce – Natalia Skomoroszko, Teresa Romanczuk, Mirosława Szwied

W kategorii „uczniowie szkół społecznych”:

I miejsce – Weronika Karpieniuk i Julia Żuromska

II miejsce – Julia Budrewicz

III miejsce – Anastazja Aleszczyk i Marta Fortulańska.

Natomiast do konkursu recytatorskiego polskiej poezji patriotycznej zgłosiło się 87 osób w czterech kategoriach wiekowych. Najmłodsi uczestnicy konkursu recytowali przepiękne utwory Władysława Bełzy, Romana Pisarskiego, Marii Konopnickiej, Marii Terlikowskiej, Czesława Janczarskiego. Młodzież sięgnęła do skarbnicy Adama Mickiewicza, Tadeusza Kubiaka, Wisławy Szymborskiej, Jana Pietrzaka, Feliksa Konarskiego, Antoniego Słonimskiego, Tadeusza Różewicza, Juliana Tuwima i wielu innych wybitnych poetów polskich. Wszyscy byli bardzo dobrze przygotowani do konkursu. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jurorzy przyznali następujące miejsca i wyróżnienia:

I kategoria (5-8 lat)

I miejsce – Anna Staniewska

II miejsce – Alina Malczewska i Elżbieta Borysiewicz

III miejsce – Daria Sakowicz, Robert Czerniewski, Aleksy Biebiesz

II kategoria (9-11 lat)

I miejsce – Polina Oskierko

II miejsce – Jan Ignatowicz i Jana Gawina

III miejsce – Jarosław Ignatowicz, Patryk Astasiewicz i Maria Kojta

Wyróżnienie – Maria Masiukiewicz i Paweł Gajdel

III kategoria (12-14 lat)

I miejsce – Karolina Andrzejewska i Angelika Siewiertoka

II miejsce – Małgorzata Sawoszewicz i Dmitrij Sieliło

III miejsce – Wioletta Smorszczak, Mirosława Kołosza i Anastazja Rynkiewicz

IV kategoria (15-18 lat)

I miejsce – Lubow Kazak i Alina Siewruk

II miejsce – Elżbieta Kardasz

III miejsce – Janusz Tołoczko i Daniel Lis

Obecni na konkursie Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek z Małżonką wręczyli nagrody zwycięzcom oraz upominki wszystkim uczestnikom konkursu.

Na zakończenie obchodów Dnia Języka Ojczystego wszyscy pod przewodnictwem Jany Gawinej zaśpiewali hymn Polski.

 

djo-w-PMS_4537

djo-w-PMS_4540

djo-w-PMS_4547

djo-w-PMS_4549

djo-w-PMS_4551

djo-w-PMS_4554

djo-w-PMS_4555

djo-w-PMS_4557

djo-w-PMS_4558

djo-w-PMS_4559

djo-w-PMS_4565

djo-w-PMS_4572

djo-w-PMS_4573

djo-w-PMS_4575

djo-w-PMS_4576

djo-w-PMS_4577

djo-w-PMS_4579

djo-w-PMS_4581

djo-w-PMS_4586

djo-w-PMS_4593

djo-w-PMS_4595

djo-w-PMS_4596

djo-w-PMS_4602

djo-w-PMS_4605

djo-w-PMS_4611

djo-w-PMS_4614

djo-w-PMS_4619

djo-w-PMS_4622

djo-w-PMS_4625

djo-w-PMS_4628

djo-w-PMS_4631

djo-w-PMS_4633

djo-w-PMS_4637

djo-w-PMS_4639

djo-w-PMS_4644

djo-w-PMS_4646

djo-w-PMS_4655

djo-w-PMS_4658

djo-w-PMS_4660

djo-w-PMS_4662

djo-w-PMS_4664

djo-w-PMS_4668

djo-w-PMS_4669

djo-w-PMS_4673

djo-w-PMS_4678

djo-w-PMS_4683

djo-w-PMS_4684

djo-w-PMS_4688

djo-w-PMS_4700

djo-w-PMS_4701

djo-w-PMS_4705

djo-w-PMS_4709

djo-w-PMS_4716

djo-w-PMS_4720

djo-w-PMS_4726

djo-w-PMS_4727

djo-w-PMS_4731

djo-w-PMS_4733

djo-w-PMS_4740

djo-w-PMS_4746

djo-w-PMS_4750

 

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"