PMS

DZIEJE POLSKI NIEPODLEGŁEJ

W niedzielę 29.04.2018 odbył się III etap konkursu historycznego „Dzieje Polski Niepodległej”. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego do finału Konkursu zostało wytypowano 32 osoby przybyło 28 osób. Po przeprowadzeniu testu pisemnego oraz następnie egzaminu ustnego Komisja w składzie:

Przewodniczący: Prof. dr hab. Jarosław Cabaj

Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Adam Bobryk

Członek komisji: Doc. dr Stanisław Sienkiewicz

wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

Wśród uczniów klas maturalnych:

I miejsce – Julia Suprun, Mińsk

II miejsce – Michał Grebień, Wołkowysk

II miejsce – Denis Torcz, Grodno

III miejsce – Oleg Józwowicz, Słonim

III miejsce – Jewgienij Mielnikow, Grodno

 

ród uczniów klas przedmaturalnych:

 

I miejsce – Andrzej Gajduk, Grodno

II miejsce – Elżbieta Bowbiel, Mołodeczno

III miejsce – Tatiana Ruchawiec, Grodno

III miejsce – Jan Gawryluk, Wołkowysk

Nagrody zwycięzcom ufundował Konsulat Generalny RP w Grodnie, a wręczył obecny na konkursie konsul RP w Grodnie Andrzej Raczkowski.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, nagrody książkowe i upominki, które ufundowały Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i ZS „Polska Macierz Szkolna”.

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5506

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5521

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5527

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5622

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5532

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5536

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5537

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5540

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5549

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5553

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5559

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5567

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5569

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5588

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5594

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5598

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5603

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5614

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5623

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5624

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5635

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5641

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5649

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno_5652

Konkurs-Dzieje-Polski-PMS-Grodno-5657

 

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"