PMS

DYKTANDO im. KRYSTYNY BOCHENEK w SŁONIMIE

Do napisania VII Dyktanda Polskiego im. Krystyny Bochenek dołączyły się dzieci ze Średniej Szkoły Nr 3 w Słonimie, uczące się języka polskiego jako przedmiotu. W klasie 7 „w” pisali Dyktandzo 19 osób. Zwyciężcami zostali następujący uczniowie: I miejsce – Ksenia Sierkiewicz, II miejsce – Jakub Nowak, III miejsce – Daria Sas. Natomiast w klasie 8”w” najlepsze wyniki były u Uljany Prichodowskiej – I miejsce, Darii Marcinowskiej – II miejsce i Marii Swistunowej – III miejsce. Język polski w tych klasach wykłada nauczycielka pani Natalia Glebko. W grupie, która uczy się języka polskiego fakultatywnie (nauczycielka pani Swietłana Danilczyk) nagrody przyznano dla Julii Czilik – I miejsce, Elżbiety Buzun- II miejsce i Aleksandra Świrskiego – III miejsce.
Chęć napisania Dyktanda wyraziły także osoby z Koła Kobiet „Słonimianka” i młodzi Polacy, mieszkający w Słonimie. Najlepiej napisały panie Danuta Raczyc, Helena Piotrowska, Ludmiła Bohdan i Anastazja Woronowicz.
Dziękuję wszystkim uczestnikom Dyktanda i zapraszam do dalszej nauki języka polskiego.

Alicja Łopaszowa

Slonim-Dyktando-1345

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"