PMS

DROGIE NAM IMIONA

Zaduszki przypominają nam o naszych bliskich, których z nami nie ma, zmuszają do refleksji nad przemijaniem życia i jego kruchością. Chcielibyśmy przypomnieć tych, z kim mieliśmy możliwość spotykać się, rozmawiać, rozważać przyszłość polskiego szkolnictwa, dyskutować , uczestniczyć w konferencjach metodycznych, organizować konkursy i olimpiady, wycieczki i kolonie dla dzieci.
Są to osoby dla nas bardzo drogie. Mieszkali w różnych miejscowościach, w większych miastach i małych wsiach. Byli w różnym wieku, uczyli różnych przedmiotów, mieli różne doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, ale wszyscy byli nauczycielami z powołania. Niektórzy nie uczyli w szkole nigdy, ale bardzo ofiarnie pomagali budować szkoły i domy polskie, odradzać polskie szkolnictwo.

Bołtak Alina, Grodno
Boradyn Zofia, Nowogródek
Downar Larysa, Iwieniec
Dunaj Irena, Mińsk
Dziurbejko Józef, Grodno
Horodowicz Teresa, Łojki
Jakołcewicz Ada, Łososno
Jurewicz Alina, Wołkowysk
Kieller Teresa, Siwica
Klebanowicz Maria, Grodno
Kuryło Weronika, Lida
Kuzmin Anatol, Szydłowice
Laskowska Alfreda, Grodno
Łoposzko Stanisław, Mosty
Mieczkowska Wiaczesława, Jeziory
Nienartowicz Helena, Werenowo
Sakowiec Irena, Borysów
Sasimowicz Regina, Sopockinie
Stelmaczonok Helena, Słobódka
Tarasiewicz Tadeusz, Mińsk
Waniszewska Antonina, Grodno
Wojniłowicz Michał, Bereza
Zdziarska Natalia, Traby
Żuk Jadwiga, Łojki
Borewicz Waleria, Grodno
Gierdewicz Jadwiga, Łosośna
Witowicz Franciszek, Łosośna
Woliński Apoloniusz, Grodno
Tyrkin Izabela, Lida
Łucznik Józef, Grodno
Bieńkowski Czesław, Mińsk
Rakowski Roman, Grodno
Boradako Emma, Wiszniewo
Zawadzka Regina, Grodno
Binert Andrzej, Grodno
Koniuk Natalia, Grodno
Wojtukiewicz Irena, Lida
Bubko Anna, Grodno
Mironowicz Eugenia, Grodno
Wilczewski Romuald, Grodno

Łączyła ich wszystkich wielka miłość do polskiej kultury, polskiego języka, polskich tradycji. Oni byli prawdziwymi Polakami i takimi pozostaną w naszej pamięci.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie …

Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej

1 listopada 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"