PMS

Drodzy Nauczyciele!

Z okazji jednego z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dnia Nauczyciela, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, pracującym w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej Polskiej Macierzy Szkolnej.
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z uczniów! Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania sumień dzieci i młodzieży, abyście uczyli pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.

Zarząd Główny i pracownicy Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Redakcja Centrum Informacyjno-Wydawniczego PMS.

2 października 2015
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"