PMS

„DOTKNĄĆ” POLSKI. Dom Polonii w Żytkiejmach.

Właśnie w taki sposób określają swój pobyt na koloniach letnich w Domu Polonii w Żytkiejmach dzieci polskiego pochodzenia z Mińska i obwodu mińskiego. Wyjazdy dzieci, które od kilku lat corocznie oferuje naszym wychowankom Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny są w pewnym stopniu wynagrodzeniem i zachętą do nauki. Z wielką niecierpliwością oczekują dzieci na „wakacje z Polską”.

Co najbardiej się podoba w Żytkiejmach?

Wśród odpowiedzi uczestników kolonii znalazły się m.in.: dobrze przemyślany program pobytu, gościnny klimat domu polskiego, ciekawe zajęcia z języka, historii i kultury polskiej. Dobrze przemyślane przez kierowników i wychowawców turnusów tematy zajęć językowych, kulturowo-poznawczych, muzycznych, historycznych i rekreacyjnych przybliżają dzieciom realie języka, historii i kultury Polski. Swoich odkryć w tradycyjnej kuchni polskiej dzieci doznają delektując się  pysznymi posiłkami przygotowanymi przez kucharzy kolonijnych.

Zauroczeni ciepłą i miła atmosferą dzieci ze łzami na oczach po dwutygodniowym pobycie żegnają Dom Polonii w Żytkiejmach z myślą i wielkim życzeniem przyjechać tu w następnym roku, żeby po raz kolejny „dotknąć” Polski.

W imieniu Mińskiego Oddziału PMS składam na ręce prezesa Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny pana Rafała Cierniaka słowa podziękowania za organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Mińska i obwodu mińskiego. Również kieruję słowa uznania na ręce kadry pedagogicznej, wychowawców i pracowników kuchni, którzy co roku przyczyniają się do tego, co sprawia dzieciom wielką radość od pobytu na koloniach w Domu Polonii w Żytkiejmach.

Prezes Mińskiego Oddziału Miejskiego PMS

Maryna Repkina

zytkiejmy7

zytkiejmy5

zytkiejmy4

zytkiejmy2

zytkiejmy1

zytkiejmy6

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"