PMS

DOSKONALENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Doskonalenie kompetencji językowych – to temat kolejnych warsztatów dla nauczycieli języka polskiego, które odbyły się w dniach 26-30 marca 2018 r. w Mińskim Obwodowym Instytucie Rozwoju Edukacji. Organizatorem warsztatów, poza wyżej wspomnianą placówką, było Zjednoczenie Społeczne Polska Macierz Szkolna, które wsparło to przedsięwzięcie nie tylko organizacyjnie, ale i finansowo, oraz Ambasada RP w Mińsku.
Dzięki wspólnym działaniom w zajęciach mogło wziąć udział 32 nauczycieli języka polskiego z Mińska, Wołożyna, Rakowa, Iwieńca, Wilejki, Dzierżyńska, Brasławia.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z nauczycielami prof. dr hab. Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego Ałła Kożynowa oraz dr Rafał Młyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pobyt dra Rafała Młyńskiego był możliwy dzięki pomocy ze strony Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, za którą jesteśmy niezmiernie wdzięczni dyrekcji i pracownikom tej tak renomowanej placówki.
Pięciodniowe wykłady i zajęcia praktyczne były prowadzone na bardzo wysokim poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych i możliwości technicznych sal lekcyjnych.
Podczas pobytu w stolicy Białorusi uczestnicy warsztatów skorzystali z okazji, by odwiedzić muzea i teatry. Z zadowoleniem przyjęli zaproszenie ze strony Instytutu Polskiego w Mińsku i odwiedzili w Galerii Michała Sawickiego wystawę, prezentującą biografię i dorobek naukowy Bronisława Piłsudskiego, starszego brata Józefa Piłsudskiego.
W ostatnim dniu zajęć, gdy dokonywano podsumowania kursu i uroczystego wręczenia świadectw, głos zabrał kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku Marek Pędzich.
W imieniu wszystkich uczestników kursu serdecznie dziękujemy organizatorom i sponsorom za troskę o nasz rozwój zawodowy, za wzorową organizację zajęć i towarzyszącego programu kulturalnego oraz dobre warunki zakwaterowania dla uczestników spoza Mińska.
Ala Makarewicz

Minsk_2314

Minsk_2331

Minsk_2413

Minsk_2411

Minsk_2408

Minsk_2405

Minsk_2400

Minsk_2394

Minsk_2387

Minsk_2383

Minsk_2377

Minsk_2370

Minsk_2355

Minsk_2347

Minsk_2344

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"