PMS

 Dorosłym 

Zamieszkałej na Białorusi społeczności polskiej Zjednoczenie Społeczne” Polska Macierz Szkolna” proponuje:

doroslym

naukę języka polskiego, historii i kultury polskiej

zapoznanie z tradycjami polskimi i ich kontynuacja

obchody świąt państwowych

organizacja okolicznościowych rocznic i jubileuszy wielkich Polaków

wieczory literackie

spotkania tematyczne

udział w działalności klubów kobiet w miejscu zamieszkania

udział w pracy uniwersytetów III wieku

międzynarodowe konferencje naukowe

spotkania i festyny rodzinne

rozklad-zajec-liceum

Konkursy

Studia w Polsce

Harmonogram spotkań

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"