PMS

DELEGACJA CENTRUM ŻYCIA I RODZINY W GRODNIE

W dniach 27-29 kwietnia 2019 roku w Grodnie przebywała delegacja Centrum Życia i Rodziny z Warszawy na czele z wiceprezesem Kazimierzem Przeszowskim. W składzie delegacji były aktorka i dziennikarka Dominika Figurska-Chorosińska oraz absolwentka Liceum PMS Mirosława Petremant-Staniewska, obecnie specjalista ds. mediów społecznościowych. Delegacja przyjechała na zaproszenie ZS „ Polska Macierz Szkolna”.

Program tak krótkiej wizyty w Grodnie był bardzo nasycony.

Delegacja spotkała się z Zarządem Polskiej Macierzy Szkolnej w celu omówienia dalszej współpracy oraz określenia najpilniejszych kierunków pomocy i wsparcia działalności PMS.

W drugim dniu pobytu Dominka Figurska-Chorosińska poprowadziła warsztaty recytatorskie dla dzieci w wieku 13-15 lat, które na co dzień uczą się języka polskiego pod kierownictwem mgr Marii Gilewskiej.

W tym dniu również i goście zwiedzili Grodno, uczestniczyli w spotkaniu wielkanocnym Wspólnoty Młoda Polonia i Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Natomiast wieczorem, o godz. 18.00 odbył się Wieczór Literacki, podczas którego widownia zamarła, słuchając wierszy I. Krasińskiego, A. Mickiewicza, Z. Herberta, C.K. Norwida w wykonaniu Dominiki Figurskiej-Chorosińskiej. Doskonałą recytację przerywały etiudy i nokturny F. Chopina w wykonaniu laureatki wielu konkursów pianistycznych Heleny Lebieckiej.

Ostatnim punktem programu tego dnia było oddanie hołdu żołnierzom, poległym w walce o niepodległość Polski i spoczywającym na naszych cmentarzach grodzieńskich.

W poniedziałek nasi goście mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach z języka polskiego w grupach przedpołudniowych. Poprowadziły zajęcia mgr Helena Mielesz, mgr Nadzieja Błażewicz i dr Anna Łukuć.

Dziękujemy Fundacji Centrum Życia i Rodziny za zainteresowanie sprawami Polaków, mieszkających w Grodnie, za wsparcie i pomoc w ocaleniu polskości nad Niemnem.

Teresa Kryszyń

fundacja-rodziny_1407

fundacja-rodziny_1411

fundacja-rodziny_1412

fundacja-rodziny_1417

fundacja-rodziny_1418

fundacja-rodziny_1422

fundacja-rodziny_1428

fundacja-rodziny_1431

fundacja-rodziny_1433

fundacja-rodziny_1447

fundacja-rodziny_1450

fundacja-rodziny_1458

fundacja-rodziny_1469

fundacja-rodziny_1477

fundacja-rodziny_1482

fundacja-rodziny_1487

fundacja-rodziny_1495

fundacja-rodziny_1497

fundacja-rodziny_1504

fundacja-rodziny_1509

fundacja-rodziny_1519

 

fundacja-rodziny_1526

fundacja-rodziny_1534

fundacja-rodziny_1538

fundacja-rodziny_1555

fundacja-rodziny_1572

fundacja-rodziny_1579

fundacja-rodziny_1582

fundacja-rodziny_1584

fundacja-rodziny_1592

fundacja-rodziny_1596

fundacja-rodziny_1598

fundacja-rodziny_1601

fundacja-rodziny_1609

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"