PMS

CZYTANIE SZTUKĄ JEST

Jedną z najważniejszych umiejętności, którą musi posiąść każde dziecko, jest czytanie. Kiedy umiemy czytać, to wykonujemy tę czynność praktycznie codziennie. Czytamy nie tylko książki, gazety, czasopisma ale i ogłoszenia, nazwy produktów w sklepie, rozkłady jazdy pociągów i autobusów, instrukcję do urządzeń technicznych, przepis na ciasto. Można jeszcze długo wyliczać, co czytamy, ale jednak najbardziej zależy nauczycielom na czytaniu książek. Tych, wpisanych do obowiązkowego kanonu lektur, i tych, które najbardziej lubimy i do treści których często się zwracamy w różnych sytuacjach życiowych.

Jak traktują czytanie współcześni uczniowie? Wielu z nich uważa czytanie za uciążliwy obowiązek, który z powodzeniem można zastąpić obejrzeniem filmu lub przeczytaniem streszczenia. Czy to jest dobre rozwiązanie? Jak zachęcić dzieci do czytania lektur i nie tylko? Czy prowadzenie dziennika lektur jest atrakcyjną formą pracy z lekturą? Czy jest formą kontroli czytelnictwa uczniów? Czy pomaga w utrwalaniu wiadomości o bohaterach lektur, ich autorach, ilustratorach i opisanych zdarzeniach?

Nad tymi i wieloma innymi pytaniami zastanawiała się 40-osobowa grupa nauczycieli języka polskiego z Grodzieńszczyzny, którzy w dniu 2 czerwca spotkali się w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie na kolejnych warsztatach. Odszukać prawidłowe odpowiedzi na postawione pytania pomogła dr Danuta Myszko, która specjalnie na tę okazję przygotowała wykład „Dziennik lektur w kontekście czytania latem i pracy z tekstem literackim”, połączony z prezentacją multimedialną i arkuszami pracy dla dzieci i nauczycieli. Były również przedstawione formy prowadzenia dzienniczków, odpowiadające wymogom programów szkolnych.

Podczas warsztatów zostały omówione najpilniejsze problemy i potrzeby szkolnictwa polskiego na Białorusi.

Ponadto w tym dniu uczestnicy warsztatów mieli okazję do spotkania z delegacją kancelarii Prezydenta RP na czele z ministrem Adamem Kwiatkowskim i delegacją Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, której przewodniczył Konsul Generalny Jarosław Książek.

Teresa Kryszyń

wizyta-w-PMS_6747

wizyta-w-PMS_6753

wizyta-w-PMS_6768

wizyta-w-PMS_6779

wizyta-w-PMS_6789

wizyta-w-PMS_6794

wizyta-w-PMS_6798

wizyta-w-PMS_6800

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"