PMS

CZYTANIE MICKIEWICZA W WOŁOŻYNIE

Publiczne Czytania Mickiewiczowskie „Czytamy Mickiewicza razem – чытаем Міцкевіча разам odbyły się w Centrum Kultury. W holu rozmieściliśmy wystawę ilustracji do poezji Mickiewicza pt. „Czytamy i malujemy Mickiewicza”. Ilustracje są dziełem rąk uczniów szkół plastycznych z rejonu wołożyńskiego. Sala w biało-czerwonych barwach, popiersie Poety, muzyka, wystawa o życiu i twórczości Mickiewicza spotykały uczestników i widzów.

Z okazji 220.rocznicy urodzin Wieszcza polskiej literatury razem z Biblioteką Rejonową Oddział „Polskiej Macierzy Szkolnej” zaprosił do czytania mieszkańców Wołożyna w różnym wieku, pracujących w różnych zawodach. Na sali również byli obecni uczniowie, studenci, nauczyciele. Miłośnicy poezji Adama Mickiewicza przygotowali do czytania swoje ulubiony utwory. Wiersze, sonety, fragmenty ballad i poematów brzmiały w języku polskim, białoruskim, angielskim, rosyjskim.

Naszą imprezę zaszczycił swoją obecnością i czytaniem fragmentu z „Pana Tadeusza” Dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Cezary Karpiński, a muzyka „Arslongi” z Rakowa upiększyła całą atmosferę na sali.

W Bibliotece Rejonowej została otwarta „Polskaя шафа” z utworami polskich poetów i pisarzy, literaturą o Polsce i Polakach. Książki w języku polskim przynoszą czytelnicy z własnych bibliotek. Są tu również utwory literatury polskiej w tłumaczeniu na język białoruski i rosyjski. Dużo książek, w tym autorstwa Sergiusza Piaseckiego, związanego życiem i twórczością z Rakowem i okolicami, otrzymaliśmy w darze od Instytutu Polskiego w Mińsku, za co serdecznie dziękujemy.

Ala Makarewicz

czytanie-makarewicz_20181201_112410

czytanie-makarewicz_20181201_112438

czytanie-makarewicz_20181201_112649

czytanie-makarewicz_20181201_113752

czytanie-makarewicz_20181201_114630

czytanie-makarewicz_20181201_114958

czytanie-makarewicz_20181201_115050

czytanie-makarewicz_20181201_115641

czytanie-makarewicz_20181201_120256

czytanie-makarewicz_20181201_120427

czytanie-makarewicz_20181201_120710

czytanie-makarewicz-200x95

czytanie-makarewicz-20181201_115516

czytanie-makarewicz-20181201_122150

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"