PMS

CO ŁĄCZY MIŃSK I LUBLIN

W sierpniu 2017 roku mieszkańcy i goście Lublina świętowali wielki jubileusz 700-lecia miasta. W bogatym programie uroczystości władze miasta nie zapomnieli o rodakach, mieszkających poza granicami Polski, w tym i o Polakach na Białorusi. Prezydent Lublina w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta wręczył Medal 700-lecia Miasta Lublin dla działaczy i organizacji polonijnych, zaprzyjaźnionych i współpracujących z miastem podczas realizacji różnych wspólnych projektów dla polskich dzieci ze Wschodu.

Jednym z takich projektów są „Warsztaty plastyczne dla młodzieży polskiej ze Wschodu”. Miński Miejski Oddział Polskiej Macierzy Szkolnej od czterech lat bierze udział w tym projekcie, organizowanym przez lubelski oddział SWP pod honorowym patronatem Prezydenta Lublina. Uczestniczą w nim uzdolnione plastycznie dzieci z Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy. W tym roku były grupy dzieci z Ameryki i Brazylii. W pracowniach Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie w ciągu 10 dni młodzież doskonali swoje umiejętności w nauce rysunku i innych technik plastycznych. Pomagają uczestnikom warsztatów w tym artyści malarze, plastycy, rzeźbiarze. Program obejmuje ćwiczenia i wykłady na temat kompozycji, perspektywy, koloru, technik malarskich. Po warsztatach lubelski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” organizuje w Domu Polonii wystawę wszystkich prac uczestników, którą mogą obejrzeć mieszkańcy i goście Lublina. Nasi czytelnicy mogą obejrzeć zdjęcia prac tych, którzy byli pierwszymi uczestnikami tego projektu. Druga część grupy ma zajęcia animacyjne. Dzieci uczą się pisać scenariusze, rysują storybord, realizują zdjęcia i robią montaż klatek. Po czym prezentują powstały film animacyjny.

Prezes lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pan Dariusz Śladecki życzliwie udziela pomocy w prowadzeniu i w organizacji wycieczek edukacyjno-poznawczych po Lubelszczyźnie dla młodzieży, nauczycieli i członków oddziału.

Dziękuję Prezydentowi miasta Lublin za uhonorowanie naszego oddziału jubileuszowym medalem, za życzliwość i serce dla naszych dzieci i mam nadzieję na dalszą współpracę i realizację wspólnych projektów.

Prezes Mińskiego Miejskiego Oddziału PMS

Maryna Repkina

Lublin-Minsk_0997

Lublin-Minsk_20170814_10_41_34_Pro

Lublin-Minsk_20170814_10_42_32_Pro

Lublin-Minsk-02168

Lublin-Minsk-02175

Lublin-Minsk-02181

Lublin-Minsk-02184

Lublin-Minsk-02195

Lublin-Minsk-02215

Lublin-Minsk-02223

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"