PMS

CHWALMY BOGA WIERSZEM

W dniu 15 kwietnia w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbył się czwarty Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Religijnej. Zainicjowany w 2015 roku na pamiątkę pierwszej rocznicy kanonizacji najsłynniejszego Polaka Papieża Św. Jana Pawła II, konkurs nadal cieszy popularnością wśród dzieci i młodzieży, ponieważ w tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło prawie 80 osób dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat z Grodna i obwodu grodzieńskiego. Kibicowali im rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i przyjaciele.
Poezja religijna była obecna w twórczości polskich poetów wszystkich epok literackich. I poeci światowej sławy, i mniej znani swój stosunek do religii i własne przeżycia religijne przekazali podmiotowi lirycznemu. Przeżycia religijne nie muszą mieć widocznego związku z konkretnym systemem religijnym lub z określonym wyznaniem, a młodzi recytatorzy spróbowali przekazać swoją interpretację i swoją wizję sakralnego porządku świata, obrzędów oraz piękno tekstów biblijnych i modlitw chrześcijańskich. Uczestnicy, wybierając utwory do recytacji, sięgnęli do twórczości Karola Wojtyły, księdza Jana Twardowskiego, Marii Konopnickiej, Władysława Syrokomli, Adama Naruszewicza, Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana, Władysława Bełzy, Jana Kasprowicza, Konstantego I. Gałczyńskiego, Leopolda Staffa i innych poetów polskich.
Zauroczeni interpretacją uczestników, jurorzy przyznali następujące miejsca i wyróżnienia:
I kategoria
I miejsce: Emilia Porzecka i Anna Krasowska
II miejsce: Katarzyna Jaworczuk, Agata Pataleta i Polina Tierticznaja
III miejsce: Lidia Gańko i Daria Sakowicz
Wyróżnienie: Zachar Pancewicz, Kiryłł Janiuk, Alina Łogajko, Polina Bogdziewicz, Emilia Poczekina

II kategoria
I miejsce: Irena Kołosza i Maria Nowiczek
II miejsce: Marek Gotówko i Ewelina Szumiło
III miejsce: Olga Romańczuk, Wioletta Zaniewska, Alina Korolowa

III kategoria
I miejsce : Wiktoria Mielnik i Daniel Michałowicz
II miejsce: Renata Gruszko, Arina Mikłasz, Elżbieta Kardasz
III miejsce: Daniel Lis, Milena Żylińska
Wyróżnienie: Weronika Kałosza, Nikita Michałowicz, Małgorzata Sawoszewicz, Daria Szamrajewa.
Nagrody i dyplomy uczestnikom wręczyli konsul Rzeczypospolitej w Grodnie Marzena Demczuk i prezes PMS Stanisław Sienkiewicz.
Serdecznie dziękujemy jurorom tegorocznego konkursu , nauczycielom języka polskiego i rodzicom za piękne przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.

Teresa Kryszyń

KPR_5028

KPR_5031

KPR_5034

KPR_5040

KPR_5049

KPR_5050

KPR_5056

KPR_5057

KPR_5059

KPR_5060

KPR_5062

KPR_5066

KPR_5068

KPR_5074

KPR_5080

KPR_5082

KPR_5084

KPR_5093

KPR_5101

KPR_5102

KPR_5111

KPR_5116

KPR_5133

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"