PMS

CHÓR „GRODZIEŃSKIE SŁOWIKI” W LICEUM PMS

14 grudnia, w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej gościliśmy polski dziecięcy chór „Grodzieńskie Słowiki”. Kierownikiem muzycznym zespołu jest pani Alicja Binert. Członkowie chóru swoim śpiewem zapewnili przedświąteczny nastrój wszystkim widzom. Wykonali oni piękne kolędy i polskie pieśni patriotyczne.

Polski Dziecięcy Zespół „Grodzieńskie Słowiki” powstał jednocześnie z pierwszymi polskimi organizacjami na Białorusi. Założyli go w 1990 r. pedagodzy Grodzieńskiej Szkoły Muzycznej Alicja i Andrzej Binertowie.
W repertuarze zespołu są liczne pieśni polskie o tematyce patriotycznej, wojennej, religijnej i utwory muzyki klasycznej m.in. Chopina, Moniuszki, Haydna, Beethovena oraz pieśni w językach różnych mniejszości narodowych, zamieszkałych obecnie na Grodzieńszczyźnie (białoruskie, rosyjskie, niemieckie, jidysz). I to właśnie śp. Pan Andrzej Binert, który był kierownikiem artystycznym zespołu, dokonał wszystkie aranżacje utworów.
W ciągu 27 lat swojej działalności „Grodzieńskie Słowiki” owocnie brały udział we wszystkich najważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, Związku Polaków na Białorusi, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz uroczystościach kościelnych. W 1997 roku zespół organizował koncerty charytatywne na rzecz powodzian w Polsce. „Grodzieńskie Słowiki” mają na swoim koncie wiele koncertów nie tylko na Białorusi i w Polsce, ale i w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.

Dla nas było wielkim zaszczytem gościć chór „Grodzieńskie Słowiki”. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jeden raz zawitacie z koncertem do nas!

Dyrektor LS im. Elizy Orzeszkowej
Helena Mielesz

Slowiki_3141

Slowiki_3145

Slowiki_3162

Slowiki_3166

Slowiki_3169

Slowiki_3172

Slowiki_3173

Slowiki_3175

Slowiki_3177

Slowiki_3189

Slowiki_3190

Slowiki_3193

Slowiki_3194

Slowiki_3200

Slowiki_3202

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"