PMS

Centrum IW

Centrum Informacyjno-wydawnicze przy ZS „Polska Macierz Szkolna"
biblioteka about

Centrum Informacyjno-Wydawnicze Polskiej Macierzy Szkolnej zostało utworzono we wrześniu 2014 roku. Przyczyną powołania tej struktury było pragnienie władz PMS sprostać wezwaniom czasu. Bowiem w ciągu kilku ostatnich lat na Białorusi stale rosną koszty druku i kolportażu i jednoczasowo coraz więcej nauczycieli języka polskiego i ich uczniów zaczyna korzystać z Internetu. Dlatego zdecydowano zacząć unowocześnienie strony internetowej Macierzy i zreformować działalność wydawniczą.

W tej chwili do zakresu kompetencji Centrum Informacyjno-Wydawniczego Polskiej Macierzy Szkolnej wchodzą:
- rozwój portalu internetowego PMS
- przygotowanie do druku podręczników dla uczących się języka polskiego i w języku polskim na Białorusi oraz innych wydawnictw o charakterze metodycznym i naukowym.

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Wiadomości СENTRUM IW

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"