PMS

Lokalny Ośrodek Metodyczny

10

Cze'19

SZKOLENIA LOM W GRODNIE

Pierwsze szkolenia dla nauczycieli polonijnych w ramach Lokalnego Ośrodka Metodycznego w Grodnie odbyły się 9 czerwca w Polskiej Macierzy Szkolnej. …

Czytaj więcej
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"