PMS

BOGDANOWO PAMIĘTA

Artysta malarz, grafik, profesor USB w Wilnie Ferdynand Ruszczyc zmarł 30 października1936 roku. Spoczął na cmentarzu w Bohdanowie. Z powodu 80. rocznicy śmierci na jego małej ojczyźnie odbyły się uroczystości, poświęcone pamięci rodaka. Z tej okazji do Bogdanowa przybyli goście z Ambasady RP i Muzeum Narodowego w Mińsku oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Wielkim wydarzeniem był przyjazd wnuka artysty Ferdynanda Ruszczyca z rodziną, licznych ziomków i krajoznawców. Uczestnicy uroczystości stwierdzili ważność i aktualność międzynarodowego projektu, którym jest utworzenie muzeum F. Ruszczyca w Bogdanowie jako obiektu dziedzictwa kulturowego Białorusi, Polski i Litwy oraz zbiór i gromadzenie pamiątek po artyście i jego obrazów.

 

Po Mszy świętej w Kościele św. Michała Archanioła w Bohdanowie goście złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie artysty. Później odbyło się spotkanie wszystkich uczestników uroczystości w budynku Szkoły Plastycznej, gdzie ma powstać stała wystawa o życiu i twórczości F. Ruszczyca. Na początku uczniowie miejscowej szkoły powitali gości prezentacją „Czytając Dzienniki Ruszczyca”. Potem potoczyła się rozmowa o organizacji muzeum F. Ruszczyca, padły konkretne propozycje i plany na najbliższą perspektywę, wygłoszono list powitalny z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani Dziekan Elżbieta Basiul w imieniu Wydziału Stuk Pięknych wykazała „nieustającą fascynację tę wielką Postacią” i życzyła powodzenia w podjętych działaniach, związanych z odbudową obiektów ruszczycowskich w Bohdanowie. Wnuk Artysty Ferdynand Ruszczyc podziękował organizatorom za inicjatywę i potwierdził swój i całej rodziny udział w realizacji projektu.

Prezes Oddziału PMS w Wołożynie Ałła Makarewicz

ruszczyc-20161027_111456

ruszczyc-20161027_111515 ruszczyc-20161027_123656

ruszczyc-20161027_133033

ruszczyc-20161027_134935

 

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"