PMS

Biblioteka

Biblioteka przy ZS „Polska Macierz Szkolna"
biblioteka about

Biblioteka przy Polskiej Macierzy Szkolnej założona została w 1997 roku w celu zaspokojenia potrzeb ze strony nauczycieli, uczniów oraz wszystkich chętnych do nauki języka polskiego.

Księgozbiór biblioteki PMS liczy 20 tysięcy woluminów. Na początku był formowany z dostarczających z Polski książek z likwidowanych bibliotek oraz prywatnych ofiarodawców z Polski i Grodna. Podstawę księgozbioru działu historycznego stanowi darowizna Pana Wojciecha Ziębińskiego, znanego polityka prawicowego RP. Dział podręczników – to darowizny MEN RP, CODN(obecnie ORPEG), Fundacji Semper Polonii, Konfranterni Kawalerów Guttenberga. Zakóp podręcznego księgozbioru (słowniki, encyklopedie, leksykony) sfinansował Komitet Pomocy Polakom z Los Angeles, a także Fundacja „Zygmunt Zaleski Stichting”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska, Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im T. Goniewicza, Fundacja „ Pomoc Polakom na Wschodzie”. Od roku 2000 znacznie wzbogacił się nasz księgozbiór w lektury szkolne dzięki pomocy Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, która wspiera bibliotekę po dzień dzisiejszy.

W naszym księgozbiorze można znaleźć:

 klasyczne powieści pisarzy polskich i zagranicznych
 światową beletrystykę młodzieżową i dziecięcą
 książki popularnonaukowe i naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy
 popularne serie wydawnicze: Współczesna Proza Światowa, Klub Interesującej Książki, Salamandra
 opracowania lektur szkolnych
 podręczniki do nauczania języka polskiego według standardów międzynarodowych(A1,A2’ B1,B2,C1,C2)
 podręczniki z chemii, biologii, matematyki, fizyki, geografii, historii (dla maturzystów, dla kandydatów na wyższe uczelnie w Polsce)

Biblioteka posiada bogatą filmotekę. Są to adaptacje filmowe klasyki polskiej, sztuki W. Szekspira --spektakle teatralne na DVD, historia Polski od Mieszka I do Jana Pawła II na CD z omówieniem, polskie filmy fabularne, komedie. Biblioteka posiada płyty z polską muzyką klasyczną , popularną, kolędy, piosenki biesiadne.

BibliotekaZ księgozbioru biblioteki korzystają nauczyciele, studenci i wykładowcy Uniwersytetów Grodzieńskich, uczniowie Liceum Społecznego PMS, uczniowie Polskiej Szkoły N36, oraz mieszkance Grodna.

Obecnie został utworzony katalog biblioteczny. Pracownicy biblioteki chętnie pomagają w odnalezieniu niezbędnych informacji czytelnikom, materiałów do konkursów, imprez okolicznościowych, organizują wystawy tematyczne, poświęcone różnym wydarzeniom historycznym i kulturowym.

Mgr Janina Sienkiewicz jest założycielką biblioteki i obecnym jej kierownikiem.

Poniedziałek 9.00 - 20.00
Wtorek 9.00 - 20.00
Środa 9.00 -20.00
Czwartek 12.30 – 20.00
Piątek 9.00- 20.00
Sobota 12,30- 19.00
Niedziela - nieczynna

Liceum rozklad zajec

Harmonogram spotkań

Mgr Janina Sienkiewicz

Mgr Janina Sienkiewicz [ kierownik ]

Eleonora Kryszyn

Eleonora Kryszyn [ pracownik biblioteki ]

Wiadomości Biblioteki

+
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"