PMS

BIAŁYSTOK LUDWIKA ZAMENHOFA

Ludwik Zamenhof, znany jako twórca języka esperanto, urodził się w Białymstoku 15 grudnia 1859 roku. W 2017 roku przypada setna rocznica jego śmierci. Z tej okazji – za sprawą decyzji UNESCO – rok 2017 na całym świecie jest obchodzony jako Rok Ludwika Zamenhofa.

Aby uczcić tę rocznicę zorganizowano wycieczkę do rodzinnego miasta Ludwika Zamenhofa.

Centrum im. Ludwika Zamenhofa zaproponowało nam zwiedzić wystawę stałą „Białystok młodego Zamenhofa”, a następnie wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, dzięki którym dowiedzieliśmy się, kim był Ludwik Zamenhof i dlaczego stworzył język esperanto, obejrzeliśmy dwie repliki pomnika Abrahama Ostrzegi pt. „Wieża Babel”, a w drugiej części warsztatów wybudowaliśmy własną wersję pomnika z klocków LEGO, dedykowanego Zamenhofowi.

Esperantyści szacują, że na świecie jest ponad tysiąc miejsc noszących imię Zamenhofa lub nazwę esperanto. Jednym z takich miejsc jest Szkoła Podstawowa im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, którą mieliśmy możliwość zwiedzić. Poznaliśmy tradycje szkoły i jej specyfikę, a przedstawienie teatralne w języku esperanto było pięknym podsumowaniem naszego spotkania.

Tradycyjnie naszą wycieczkę zakończyło zwiedzanie Białegostoku, ufundowane przez Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.

Dziękujemy wszystkim organizatorom za wspaniałą i treściową wycieczkę.

Nauczyciel LS im. E. Orzeszkowej w Grodnie Maria Gilewska

zamenhof08195

zamenhof08209

zamenhof08223

zamenhof08243

zamenhof08251

zamenhof08280

zamenhof08292

zamenhof08321

zamenhof08326 zamenhof08337

Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"