PMS

AKCJA „SZKOŁA PAMIĘTA”

W ramach akcji „Szkoła pamięta”, obwieszczonej przez Fundację ”Pomoc Polakom na Wschodzie” i MEN RP zorganizowaliśmy wyjazd
do miejsc pamięci w okolicach Wołożyna. Odwiedziliśmy Cmentarz Bogdanowski, gdzie pochowany nasz słynny Rodak i Wielki Polak
Ferdynand Ruszczyc z małżonką, członkowie jego rodziny i jego bliscy.

Odwiedziliśmy odremontowany pomnik polskich legionistów w Wiszniewie i pomnik żołnierzom KOPu na cmentarzu w Wołożynie. Młodzież z
ciekawością słuchała nową historię, jaka toczyła się na ich ziemi ojczystej. Razem sprzątaliśmy, ustawiali bukieciki biało-czerwonych kwiatów,
zapaliliśmy znicze. Uczniowie mieli okazję uświadomić, że każde pokolenie powinno być odpowiedzialne za utrwalanie pamięci kulturowo- historycznej
w swoim okresie czasu oraz przekazać je następnym pokoleniom.

Ala Makarewicz

 

wolozyn_0804

wolozyn_0805

wolozyn_0806

wolozyn_0808

wolozyn_0814

 

3 listopada 2019
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"