PMS

AKCJA “SZKOŁA MOICH MARZEŃ”

Liceum Społeczne im.Elizy Orzeszkowej we współpracy z Lokalnym Ośrodkiem Metodycznym w Grodnie zorganizowało akcję “Szkoła Moich Marzeń”, która została przeprowadzona 14 września 2019 na rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020.

 Celem akcji była integracja środowiska polonijnego,a też prezentacja rodzicom i uczniom gier i zabaw edukacyjnych, polskich piosenek i tańców integracyjnych, pozwalających w sposób atrakcyjny uczyć się języka polskiego.
 Akcja stała się też prezentacją szkoły nowym uczniom oraz zachętą do kontynuacji nauki dla tych, którzy już się w niej uczyli. Akcja “Szkoła Moich Marzeń” właściwie była pierwszą lekcją w nowym roku szkolnym,ponieważ przygotowane przez nauczycieli zadania sprzyjały nauce historii Polski, języka polskiego, zdobyciu i poszerzeniu  wiedzy  o Polsce, jej tradycjach i kulturze.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością  konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, konsul RP w Grodnie Anna Walczak, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej Teresa Kryszyń.
Dyrektor Liceum Społecznego im.E.Orzeszkowej Helena Mielesz wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz życzyła wielu sukcesów w nauce!
 Maria Gilewska
 Lokalny Ośrodek Metodyczny w Grodnie
IMG_3172+
IMG_3165+
IMG_3164+
IMG_3161+
IMG_3155+
IMG_3153+
IMG_3145+
IMG_3144+
IMG_6695+
IMG_6692+
IMG_6713+
Przygotowane w Centrum Informacyjno-wydawniczym przy ZS „Polska Macierz Szkolna"